Næringsforeningens innspill til politikerne

27.10.2015 | Anita S. Dietrichson
Som kjent ble det onsdag kveld, med 28 mot 25 stemmer, bestemt at bygging av parkeringshus under Torvet skal fortsette.
Mandag 26. oktober møtte representanter for styret og administrasjonen i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kvadraturforeningen de politiske gruppene i bystyret.

Næringsforeningen mener det ble en klok og verdig avslutning på diskusjonen knyttet til nytt parkeringshus på Torvet. Først og fremst ser vi fram til å finne gode løsninger hvor det grønne perspektivet med bilfrie soner blir en del av løsningen, samt oppstarten av byggingen som gir oss hardt tiltrengte arbeidsplasser. Næringsforeningen har som kjent vært svært aktive i arbeidet med å argumentere for parkeringen på Torvet, bl.a. gjennom møter med de politiske gruppene i Bystyret, kronikk og ikke minst epost til bystyremedlemsnytt,aktueltmene.

Vi legger ved den presentasjonen som ble gitt til våre politikere, som også er våre viktigste argumenter for å opprettholde byggingen av nytt parkeringshus på Torvet. Vi har hatt en flott samarbeid med Kvadraturforeningen i denne saken, og vi ser at når vi står sammen får vi en styrke som er til det gode for saken. Denne gang gjaldt saken Kvadraturen og utviklingen av handelen i bykjernen. Næringsforeningen arbeider for alle syv knutepunktkommunen, og for oss er det vesentlig å ha et overordnet blikk og en strategisk tilnærming til næringsutviklingene i alle bransjer, og de utfordringene som dukker opp,  om det gjelder Birkenes, Søgne, Sørlandsparken eller andre geografiske nedslagsfelt vi trenger å samle oss om.

Møtene med de fire politiske gruppene i hhv Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti var interessante og vi ble tatt vel i mot og lyttet til.

Her er presentasjonen av punktene som ble gjennomgått:

 

 

 

Mandag stod en kronikk på trykk i Fædrelandsvennen, som omhandler parkeringshuset. Den kan du lese her.
facebook