Næringsforeningen støtter vegkontorets anbefalinger

05.08.2015 | May Baagøe Broughton
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har gitt en høringsuttalelse til kommunedelplan for E18/E39.
-Først og fremst er vi opptatt av at det bygges et veinett som bidrar til utvikling og verdiskaping for regionen, derfor støtter vi vegkontorets anbefaling om korridor K 3, sier adm dir Anita S Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

- Vi mener at vegkontoret har gjort grundige vurderinger og en god avveining mellom hensynene til effektiv vegløsninger, kostnader og de ulike miljøhensynene.

Det er også et viktig moment at planarbeidet holder sin framdrift, at det ikke må til flere utredninger eller meklinger. Hvis prosjektet blir utsatt i tid med ytterligere forsinkelser, blir det også ofte samfunnsøkonomisk mindre gunstig, avslutter hun.

 
facebook