Næringsforeningen i møte med Indias ambassadør til Norge

16.03.2015 | Ole-Petter Sunde
Indias ambassadør til Norge, Air Chief Marshal N A K Browne gjestet generalboligen.
Den indiske ambassadøren inviterte seg til møte med Næringsforeningen for å bli kjent med vårt nettverk og regionens næringsvirksomheter.  Ambassadøren har på egen hånd tatt initiativet til et nettverk med de største næringsforeningene i Norge som skal bidra til at det knyttes enda sterkere og flere forbindelser mellom indisk og norsk næringsliv.

Det er begrenset med virksomheter i vår region som driver aktiv handel med India, men ambassadøren er opptatt av å bli bedre kjent med næringslivet i regionen og ønsker et gjenbesøk i Kristiansand i løpet året der han vil møte flere av våre medlemsnytt,aktueltsbedrifter.

Den indiske ambassade og ambassadør Browne er i tillegg svært interessert i The Tall Ships Races som vi er vertskap for i slutten av juli og ønsker en invitasjon til arrangementet.  Det er viktig også for den indiske ambassade å markere seg i regionens næringsliv, og Næringsforeningen ser fram til et interessant samarbeid både med indiske bedrifter og den indiske ambassade.
facebook