Næringsforeningen har blitt Likestilt arbeidslivsbedrift

26.11.2021 | Helena Frustøl
Onsdag 24. november ble åtte virksomheter resertifisert i Likestilt arbeidsliv, og 5 nye virksomheter ble sertifisert. Næringsforeningen var en av dem.
artikkelen fortsetter under annonsen
Techpoint
- I dag blir 60.000 egder berørt gjennom de 31 virksomhetene som er med i ordningen. Alle på Agder skal kunne ta del i et likestilt samfunn. Derfor må vi fortsette å strekke oss enda lenger. Lykke til og gratulerer til dere som er sertifisert! lød det fra fylkesordfører Arne Thomassen på Clarion Ernst Hotel onsdag ettermiddag.

Prosjektet Likestilt arbeidsliv så dagens lys i 2016. I 2018 ble de første 15 virksomhetene sertifisert, og i dag er 31 virksomheter koblet til ordningen. Dette et ett av to prosjekter fra Agder som er oppnevt i statsbudsjettet for 2022. Denne uken var virksomheter og andre interesserte invitert til konferanse og feiring av at det konkrete arbeidsgiververktøyet blir satset på og oppleves nyttig for bedriftene.

Næringsforeningen ble også sertifisert

- For å bli sertifisert i Likestilt arbeidsliv forplikter vi oss til å jobbe systematisk og målrettet for å fremme likestilling og mangfold i egen bedrift. Vi får tilgang til konkrete verktøy som hjelper oss godt på veien. Det gjelder både hjelp til å få oversikt i egen virksomhet og overholde den lovpålagte aktivitets- og redegjørelsesplikten, men også for gjøre et ekstra arbeid utover hva som er forventet. Vi ønsker å være en næringsforening som setter likestilling og mangfold på agendaen. Dersom vi, med økt kunnskap og mer bevisste handlinger, også kan inspirere til at flere i næringslivet i regionen vår tar gode valg som fremmer likestilling, så beveger vi oss i riktig retning, sier Helena Frustøl, prosjektkoordinator og del av arbeidsgruppa for Likestilt arbeidsliv i Næringsforeningen.

Veien frem mot å bli sertifisert har vært lærerik, og er på mange måter ikke over.

- Vi startet sertifiseringsprosessen midt i koronapandemien. Vi har fått god kompetanseheving gjennom månedlige digitale fagsamlinger, og har ellers jobbet internt for å finne ut av hva Likestilt arbeidsliv betyr for oss, hvordan vi kan ta kloke beslutninger og hvilke mål vi jobber mot. Vi har blant annet oppdatert våre interne retningslinjer, jobbet med arbeidsmiljøet og mangfoldsrepresentasjon på ulike arenaer. Vi har brukt det første året til å få en god oversikt, forankre arbeidet og gjennomføre enkelte tiltak. Dette arbeidet har bare startet, og jobber for at det skal ta en naturlig plass i arbeidet vi ellers gjør, sier Anne Marit Thomassen, økonomiansvarlig og del av arbeidsgruppa.

Det ble naturlig for administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond Backer, å ta initiativ til å sertifisere egen virksomhet da prosjektet fikk en ny kickstart i fjor høst.

-  Næringsforeningen har støttet opp om prosjektet siden pilotprosjektet i 2016. Vi må fortsette å ta landsdelens likestillingsutfordringer på alvor, og nå ønsker vi å starte med oss selv. Sertifiseringen bidrar til å gjøre arbeidet med mangfold og likestilling en del av vårt DNA.

Fortsatt nødvendig å jobbe med likestilling og mangfold

- Det handler ikke om å telle mangfoldet, men om tiltakene man gjør for å skape romslighet for de ulike ressursene som finnes i mangfoldet. Mye handler om å trene ledere til å forstå, øke egen innsikt og tørre å åpne dører for andre, sa Helga Aune, partner og advokat i EY .

I anledning seremonien var flere nøkkelaktører innen likestillingsfaget representert. De trakk frem ferske forskningsrapporter som viser at arbeid med mangfold og inkludering er minst like aktuelt i dag som tidligere. Blant annet delte Vera Skjetne fra Bufdir ferske resultater fra egen undersøkelse om likestillingskonsekvenser som følge av covid-19 fra juni 2021. Undersøkelsen viser at kjønnsroller i hjemmet har økt som følge av koronapandemien, ved at noen kvinner får mer, og andre mindre å gjøre, mens menns tidsbruk forblir tilnærmet upåvirket. En høyere andel innvandrere har mistet jobben, blitt permittert eller frykter for permisjon. Morten Sonniks og Reidar Mysen fra IMDI viste til en annen fersk rapport om lønnsomhet og mangfold som er for fersk til å ha sett dagens lys. Mangfold i ledelsen trekkes frem som viktig for lønnsomhet, mens ensartet mangfold gir negative effekter. For å dra nytte av mangfoldet og gjøre dette lønnsomt er det viktig med mangfoldskompetanse hos leder. Mer om dette får vi lese når rapporten publiseres på nyåret 2022.
facebook

Relaterte saker