Foto: Fylkesordførerne Terje Damman i Vest-Agder og Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder ser gjerne at fylkesgrensen forsvinner. Foto: Valerie Kubens, Fædrelandsvennen.

Næringsforeningen forelår fire kommuner i ett Agderfylke

15.07.2015 | Ragna Marie Henden
- Kommunene Lister, Kristiansand, Arendal og Indre Agder, det er Næringsforeningens forslag til kommunesammenslåing, og ett fylke, sier direktør Anita S. Dietrichson. - Når nå fylkesordførerne i Agderfylkene går for ett fylke, er det et langt skritt på ve
Fædrelandsvennen har den siste uka presentert flere gode artikler med fakta, scenarier og meninger rundt både kommunesammenslåing og fylkessammenslåing. Det er fra statlig hold oppfordret til å komme fram til "frivillige løsninger" i første omgang.
Næringsforeningen foreslår fire storkommuner på Agder

- Næringsforeningen har tidlig i vår oppfordret kommunene til å tenke stort og effektivt i forhold til å kunne være gode servicesentra for både innbyggere og næringsliv, sier direktør for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

- Vi har antydet fire storkommuner for Vest-Agder og Aust-Agder, og ett fylke. Næringsforeningen ser det som viktig å få til regioner som utgjør felles bo- og arbeidsmarkeder i dag. Da vil man oppnå rasjonell planlegging og samfunnsstyring. Vi skal også huske at byene legge grunnlaget for utviklingen.

Ved at når fylkesordførerne  leder an, er det stor mulighet for at vi kan klare å ta posisjonen som ligger mellom Rogaland og Østlandet, det vil alle kommunene tjene på, også de aller minste, mener Anita S. Dietrichson.

Les mer om kommunesammenslåing her.

Les mer om fylkessammenslåing her.
facebook