F.v Nelly M. Grapendaal, Anne Marit Thomassen, Øystein Holvik og Anita S. Dietrichson.

Næringsforeningen er miljøfyrtårnsertifisert

09.04.2015 | Anne Marit Thomassen
- Vi ønsker å gå foran og øke bevisstgjøringen rundt miljø i våre medlemsnytt,aktueltsbedrifter, sier Anne Marit Thomassen, som har ledet prosjektet med miljøsertifiseringen i Næringsforeningen.
artikkelen fortsetter under annonsen
Brokke
Arbeidet startet i januar. I samarbeid med miljøfyrtårnkonsulent Nelly M. Grapendaal er det gjort et grundig arbeid med å analysere Næringsforeningens rutiner og miljøstandard.

- Vi har erfart at mange av kravene Miljøfyrtårn stiller, allerede er oppfylt. I tillegg har vi satt oss mål om å forbedre oss på noen punkter. Det er laget en handlingsplan som skal følges det neste året, og vi håper å kunne nå målene når neste års miljørapport skal leveres, sier Thomassen.

- Vi oppfyller bransjekravene og kan dokumentere at strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. På grunnlag av det er Næringsforeningen nå en Miljøfyrtårnbedrift. Det er vi svært stolte av, sier Thomassen.

Næringsforeningen vil gjerne tilby medlemsnytt,aktueltsbedrifter å bruke våre maler for å rapportere på blant annet HMS, innkjøp, energi, transport og avfall. Det sparer bedriften for mye papirarbeid under sertifiseringsprosessen. For å få mer informasjon om fremgangsmåten for å få bedriften din sertifisert går du inn her: http://www.miljofyrtarn.no/slikblirdu

Sertifisør Øystein Holvik fra Kristiansand kommune var svært tilfreds med arbeidet som var lagt ned i dette prosjektet.

- Næringsforeningen har nå lagt til rette for å gjøre sertifiseringsprosessen på en rasjonell måte der medlemsnytt,aktueltsbedrifter kan trekke veksler på det arbeidet som allerede er nedlagt, sier Holvik.
facebook