Næringsforeningen engasjerer seg i TV-aksjonen

11.07.2015 | Ragna Marie Henden
Når leder for fylkeskomiteen, fylkesmann Ann Kristin Olsen utfordret Næringsforeningen til å bidra i fylkesaksjonskomitèen, sendte vi ballen tilbake om å ha en kick-off i hagen hennes for næringslivet.
Den utfordringen tok hun på strak arm. Derfor inviterer hun næringslivsledere hjem til seg på Fiskåtangen den 18. august 2015, til Kick off for en dugnad som endrer verden.

- Gjennom deltakelse i fylkes aksjonskomitèen, ringepanel og ved å markedsføre aksjonen overfor foreningens medlemsnytt,aktueltmer håper vi å nå fjorårets tall fra næringslivet, og vel så det! Også i år som tidligere år, vil Næringsforeningen støtter årets TV aksjon, sier direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. - Den store innsatsen bli 15. oktober med Giverstafett og ringepanel i Bystyresalen i Kristiansand. Vi håper mange stiller i ringepanelet, eller er klar med gaver når vi ringer.

Årets TV aksjon går til Regnskogfondet og deres arbeid med å bevare regnskogen i flere større områder i Brasil, Peru, Kongo og Ny-Guinea. Hvert år forsvinner regnskog på størrelse med halve Norge, og at det haster derfor med å få beskyttet de unike naturområdene som så langt har sluppet unna de massive ødeleggelsene. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Regnskogen er dessuten hjemmet til millioner av mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom når skogen raseres.

TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen. Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Å redde verdens regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og fattigdom. Ved å bevare regnskogen bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av klodens plante- og dyrearter.

Kick-off går den 18. august med inviterte gjester hjem til fylkesleder Ann Kristin Olsen. Dag Hareide, spesialrådgiver i Regnskogfondet er invitert til å fortelle hva pengene skal gå til. Oakland rain stiller gratis med sanger, Drømmeplassen med kake og Den lille Juicefabrikken med nydelig økologisk juice! Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har plukket ut TV-aksjonen som det prosjekt vi skal arbeide med på det nasjonale, sosiale nivået. Vi ønsker at flest mulig av våre medlemsnytt,aktueltmer skal bry seg gjennom opplysningsvirksomhet knyttet til aksjonen. Gjennom informasjon og opplysning klarer vi å skaffe bøssebærere, samle inn midler på arbeidsplassene, få eierne til å bidra og få stolte givere! sier en engasjert direktør Dietrichson.

Fjorårets resultat gikk fra ca 600.000 til 1.000.000 innsamlede midler fra næringslivet i Kristiansandsregionen. I år bør målet være 1.200.000,-, mener Anita S. Dietrichson, og oppfordrer medlemsnytt,aktueltmer og næringslivet i Kristiansandsregionen til å stille opp og bidra til årets NRK TV-aksjonen. Årets store innsamlingsdag er søndag 18. oktober.

Les mer om NRK TV-aksjonen her.

 
facebook