Illustrasjonsbilde. (Foto: Unsplash)

Næringsalliansen med i prosjekt om flytende havvind

29.01.2021 | Helena Frustøl
Næringsalliansen er nå med som deltaker i det nyetablerte prosjektet «Regionalt samhandlingsprosjekt flytende havvind», sammen med GCE NODE, Eyde-klyngen, NHO Agder, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Green Energy Network.
- Prosjektet skal peke på nye og store muligheter for regionen. Med solid kompetanse og teknologi fra olje- og gassindustrien har vi nå en unik mulighet til å ta stor del i en ny og langsiktig industri. Agder har et godt utgangspunkt for å ta store andeler av dette markedet, sier prosjektleder Kjell O. Johannesen, i en sak på GCE NODEs nettside.

Denne uken presenterte han prosjektets første rapport, som blant annet peker på 18 mulige markedsområder innen flytende havvind. Dette er med på å tydeliggjøre at det ligger store forretningsmuligheter for bedrifter i Agder innen denne bransjen, ifølge rapporten.

Næringsalliansen er nå med som prosjektdeltager i "Agder floating offshore wind project", som på norsk har tittelen: regionalt samhandlingsprosjekt flytende havvind.

- Dette er et viktig og spennende prosjekt. Næringsalliansen i Agder er en sammenslutning av næringsforeninger og næringshager i hele fylket. Til sammen representerer vi nærmere 3000 bedrifter, hvorav flere av disse kan være potensielle underleverandører til nye, grønne vekstområder. Som del av et regionalt samhandlingsprosjekt på flytende havvind, kan Næringsalliansen blant annet legge til rette for gode møteplasser og kompetanseheving i hele Agder, på tvers av bransjer, sier Trond M. Backer, direktør for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og representant fra Næringsalliansen i Agder
facebook