Næringforeningen ønsker rask realisering

28.09.2015 | May Baagøe Broughton
Det er viktig at partiene blir enige om en løsning på omkjøringsvegen rundt Kristiansand, slik at prosjektet kan komme igang og ha en god samfunnsøkonomisk nytteverdi.
Ressursgruppen for infrastruktur og byutvikling har engasjert seg i saken som omtales i FVN i dag, rundt bygging av ny Ytre ringvei.

- Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er opptatt av at omkjøringsvegen rundt Kristiansand skal bli realisert så raskt som mulig. Først må kommunedelplanen bli endelig vedtatt. Konfliktene mellom kommunen, regionale myndigheter og vegvesenet må løses, og en må unngå å bringe saken fram til departementet. Dette krever at alle parter gir noe.

Men en godkjent plan er ikke nok til at prosjektet blir prioritert. Prosjektet skal overtas av det nye veiselskapet. De må prioritere prosjektene som gir mest samfunnsøkonomisk nytte. Dersom en stadig øker kostnadene uten tilsvarende økt nytte, vil prosjektet bli satt lenger bak i køen, sier Jan Willy Føreland, prosjektleder i prosjektutvikling Faveo Region Sør. Han sitter i Næringsforeningens ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling.

- Med alle ønsker og kommunale krav er det nå fare for at prosjektet blir så lite lønnsomt at omkjøringsvegen ikke kommer. Vi oppfordrer kommunene og regionale myndigheter til å forhandle fram en løsning som gjør at utbyggingen kan komme i gang, avslutter Føreland.
facebook