f.v. Lukas Wedemeyer Kristiansand kommune, Arild Tveide Birkenes kommune, Anders Christiansen ordfører Birkenes, Gro Anita Trøan rådmann Birkenes, Bjørn Erland, Anita S. Dietrichson og Runar Brøvig, alle Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næring i Birkenes - Hva nå?

26.04.2016 | May Baagøe Broughton
25. april tok Birkenes kommune og Næringsforeningen de første små stegene sammen. Små steg som kanskje kan være begynnelsen til fremgang for Birkenes og Næringsforeningen i et næringsmessig perspektiv.
Den politiske ledelsen i Birkenes Kommune tok initiativ overfor Næringsforeningen i Kristiansandsregionen til et møte for å diskutere mulighetene for samarbeid. Møtet var preget av en god dialog om både behov og ønsker fra begge parter, samt hva partene kan bidra med.

Konklusjonen fra møtet var at næringslivet i Birkenes må selv vurdere sitt behov for et samarbeid i regionen, og initiativet må komme fra ledelsen i de ulike bedriftene. Næringsforeningen ønsker å bidra til å styrke næring både i Birkenes og regionen som helhet.

Agendaen for møtet var som følger:
• Næring i Birkenes. Hva nå? Noen, små enkle betraktninger v/Arild Tveide.
• Hvordan kan Næringsforeningen i Kristiansandsregionen bistå Birkenes Næringsforum og Birkenes kommune i forhold til næringsutviklingen? v/Anita S. Dietrichson og hennes «mannskap».
• Åpen diskusjon – hva kan vi samarbeide om og hvordan?
• Konklusjon – neste næringssteg v/Lukas (leder av næringsnettverket for Kristisandsregionen)

 

Tilstede på møtet var:

  • Anders Christiansen, ordfører Birkenes kommune

  • Gro Anita Trøan, rådmann Birkenes kommune

  • Arild Tveide, Birkenes kommune

  • Lukas Wedemeyer, Kristiansand kommune og leder av næringsnettverket for Kristisandsregionen

  • Anita S. Dietrichson, leder Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

  • Bjørn Erland, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

  • Runar Brøvig, seniorrådgiver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

facebook