last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '4843'

KIA Sør

Kontaktpersoner

Anne Marit Stalleland
Prosjektleder