Falk Media AS

Falk Media ble grunnlagt i 2019 av Kristian Thomassen. Målet var å etablere et byrå som kunne spesialisere seg på synlighet i det digitale økosystem, der flere digitale medier spiller forskjellige roller - og der de sammen skaper suksess for bedrifter. Navnet Falk kommer fra fuglen, og er absolutt ikke tilfeldig. Enkelte falke-arter ser 2,6 ganger bedre enn et menneske og beveger seg i over 300km/t når de stuper nedover etter et bytte. Uttrykket "falkeblikk" gir mening på grunn av et ekstremt godt syn, og hastigheten gjør fuglen til verdens raskeste rovdyr. Skal vi trekke paralleller til den digitale verden, er det nettopp falken sine egenskaper byrået ønsker å inneha. Målet er at Falk Media skal ha et falkeblikk over det digitale landskapet, og når det er nødvendig vil de agere raskt og agilt for å oppnå resultater for kundene. Den digitale verden er i kontinuerlig utvikling, og instinktivt raske tilpasninger er en nødvendighet for å henge med.

Kontaktpersoner

Kristian L. Thomassen
Seniorrådgiver / Forretningsutvikler / Gründer
Jan Eric Heiseldal
Rådgiver / Digital markedsfører
Marte Lohne
Daglig leder

Bilder