OTEK Agder

OTEK Agder (Opplæringskontoret for Teknologifag i Agder) er eiet av mer enn 100 industribedrifter på Agder. Vi bistår medlemsbedriftene blant annet med tilrettelegging for fagopplæring, og oppfølging av lærlinger og ansatte frem til fagbrev, hovedsaklig innen prosess- og mekanisk industri. OTEK Agder arbeider i lokale, regionale og nasjonale nettverk for å fremme fag- og yrkesopplæring.

Kontaktpersoner

Frank Robert Dahl
Daglig leder
Joey Brunton
Rådgiver
Trine Lidi
Rådgiver
Kjell Arne Håland
Rådgiver