last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '1675'

Kjevik Flyplass

Kontaktpersoner

Arne Johan Johnsen
Lufthavnsjef - Ressursgruppe Logistikk