Medlemsnytt

Markedsførere må lære hvordan data fungerer

16.06.2016 | May Baagøe Broughton
Over 70 personer var samlet til frokost hos 07 Media for å høre Håvard Kvinnesland, fagsjef for digital kommunikasjon i Bring Dialog, fortelle om «Cross-channel marketing».
Det ble halvannen time fylt med gode tips og konkret innspill, og notatblokkene ble flittig brukt.

- I flere ti-år har vi snakket høyt og lenge om at vi må sette kunden i sentrum og tilpasset budskapet til målgruppen. Men fremdeles møtes vi hver dag av det stikk motsatte. Vi bombarderes av tilbud som vi ikke er interessert i, som vi aldri har bedt om å få og som kun bekrefter at annonsøren fisker til alle retninger og alle tider i håp om å få et napp, utfordrer fagsjefen for digital kommunikasjon i Bring Dialog.

- Hvor ofte kan du kommunisere til en kunde? En gang om dagen? En gang i uken? Du kan kommunisere så ofte du har noe relevant og fortelle som kunden opplever positivt, slår Kvinnesland fast.

Målsettingen med «cross-channel marketing» er å effektivisere og automatisere kommunikasjonsløp mellom avsender og mottakere, og samtidig sørge for at mottaker får det han eller hun ønsker, forteller byråsjef og kommunikasjonsrådgiver i 07 Media, Stein Inge Jærnes.

Det viktigste verktøyet for å kunne bygge opp og utvikle en god «cross-channel marketing» strategi er en god kundedatabase. Det holder ikke å bare ha oversikt over adresse og tittel, du må også vite hva kunden er interessert i, hva de kjøper, når de kjøper og hva de ønsker å høre fra deg, sier Jærnes vider

- Mange tenker bare på hvilken kanal de skal sende ut budskapet i. Like viktig er det å tenke på hvilken kanal mottaker responderer på, og legge til rette slik at det løpet også fungerer optimalt. Dersom det går ut et tilbud til en kunde som hun mottar på mobil og hun går inn i butikken for å benytte tilbudet er det avgjørende for kundeopplevelsen at butikken er satt i stand til å håndtere kunderesponsen, råder Kvinnesland

Håvard Kvinnesland er helt tydelig på en ting:

"Markedsførere må begynne å interessere seg for data. Analyse og innsikt av kundedata og andre tilgjengelige data er helt nødvendig for å kunne få til en god og lærende kommunikasjonsstrategi på tvers av kanaler."
facebook