Lunsj med næringsministeren

27.04.2015 | Arne Roger Janse
Næringsminister Monica Mæland spiste lunsj sammen med et tjuetalls næringslivsledere hos Næringsforeningen mandag.

Der snakket hun om gründerplanen som regjeringen arbeider med og ønsker innspill til.

- Vi har færre gründere i dag enn for ti år siden. Og vi har betydelig færre enn gjennomsnittet i OECD. Dette vil vi gjøre noe med. Vi trenger å bygge en kultur som gjør at noen lykkes og blir veldig rike, og at vi hedrer de som prøver, men mislykkes, sa Mæland.

Styreleder Terje With Andersen i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen mente både Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA ikke var proaktive nok og at det generelt var lav tilgang på risikovillig tidligkapital på Sørlandet.

Statsråd Mæland avviste at Sørlandet skiller seg ut på dette området.

- Det er mangel på risikokapital i hele landet. Investorer løper ikke etter gründere, som generelt mislykkes i ni av ti tilfeller. Vi har mange offentlige virkemidler som vi vet lite om effekten av. Det må vi få bedre oversikt over og legge bedre til rette for at flere får den støtten de trenger for å lykkes, sier Mæland.

Etter lunsjen dro ministeren til Kilden for å åpne Kildenkonferansen.

facebook