Nytt om navn

Lederskifte i markert analyse- og evalueringsmiljø

29.09.2015 | Oxford Research
Etter 11 år som administrerende direktør går Harald Furre over til å styre Kristiansand, som kommunens neste ordfører, og overlater stillingen til Rune Stiberg-Jamt
Rune Stiberg-Jamt (41) er utdannet innen statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Han har arbeidet med FoU-arbeid i en årrekke, først ved den regionale stiftelsen Agderforskning og deretter Oxford Research. I en periode ledet han det regionale næringsutvalget og var adm. dir. i Norsk Interaktiv, før han i 2012 returnerte til Oxford Research.

Med sine analytiske evner, lange erfaring fra prosjektarbeid og fokus på kommunikasjon, vil Rune Stiberg-Jamt videreføre og -utvikle Oxford Research slik at selskapet vokser i størrelse og betydning for våre kunder og samfunnet.

Vi gratulerer med valget, og ønsker lykke til! Mangeårig assisterende direktør Rune Stiberg-Jamt overtar som administrerende direktør, og vil videreføre den gode utvikling som selskapet har hatt siden etableringen.
facebook