LEAN- eliminer sløsing og optimaliser produktiviteten

24.02.2015 | Ole-Petter Sunde
Næringsforeningens fredagslunsj satte denne gangen fokus på Lean som et viktig verktøy for å redusere unødig tidsforbruk samt øke produktiviteten og effektiviteten.
Senior Manager Marianne T. Fenger i samarbeid med  dr.oecon. TerjeHeskestad fra Deloitte, hadde ansvar for fredagens faglige påfyll.  Også her i vår region merkes det at oljeprisene har vært i fritt fall de siste måneder og at investeringer i oljesektoren blir kraftig redusert. Viktigheten av å forbli konkurransedyktige, ved bla å ha sterkt fokus på kostnadsreduksjoner, er en nødvendighet for regionens næringsliv.  I de utfordrende tider som mange selskaper nå opplever, vil Lean være et viktig og riktig arbeidsverktøy.

-Kontinuerlig forbedring er et nøkkelbegrep i Lean sammenheng,  for å være konkurransedyktige må man stadig gjøre mer med mindre og ikke sløse bort tid på aktiviteter som ikke er verdiskapende, avslutter Marianne T. Fenger fra Deloitte.
facebook