F.v: Oscar Tønnesland Aamodt Bygg, Tom Arne Aamodt Mur i Sør, Per A. Skovly Maskin- og Transportteknikk AS, Rikard Severinsen Aamodt VVS, Ruben Knutsen Byggmester Bakkevold AS, Andreas Tangvall Try Rør AS, Konrad Winiarczyk PK Entreprenør og Christopher Holskog fra Per Try AS.

Lærlingene står sammen

27.05.2016 | May Baagøe Broughton
Torsdag stilte flere lokale håndverksbedrifter opp på Tangvall skole for å fortelle ordførerne i K5 hvordan den nye videregående skolen kan ha betydning for deres yrke.
- Både håndverksbedriftene og landbruket i Søgne er udelt positive til å delta i en ny skole. Med deltagelse mener vi et samarbeid mellom næringslivet og skolen. Bedriftene innen håndverksfagene i Søgne og bøndene er helt samstemte i at næringene må inn i skolen og skolene må ut til næringen. Vi vet hvor mange som lever av håndverk og landbruk i Søgne, og så vidt vi vet står alle klare til å inngå et samarbeid med en ny skole, sier Bjørn Erland, Næringsforeningen i Kristiansandsregionens representant i Søgne og Songdalen.

Astrid Hilde, ordfører i Søgne inviterte med seg sine kolleger fra de andre K5-kommunene. Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen, Harald Furre, ordfører i Kristiansand, Arne Thomassen, ordfører i Lillesand og Arne Christiansen ordfører i Birkenes.

De var alle veldig interessert i å slå av en prat med de fremmøtte bedriftene. Arne Thomassen, som selv er rørleggermester, hadde en hyggelig samtale med Rikard Severinsen, lærling hos Aamodt VVS.

- Dere har tatt mye av jobbene i Lillesand, sier humrer Arne Thomassen muntert.

Flere av håndverksbedriftene har mange jobber i Lillesand kommune og de er veldig godt fornøyd med behandling av søknader der.

- Jeg fikk godkjent en søknad 2.pinsedag på et prosjekt jeg holder på med i Lillesand. Det viser bare hvor velvillige dere er når det gjelder behandlingen, sier daglig leder i Mur i Sør, Tom Arne Aamodt, i dialog med Thomassen.
facebook