Ingrid Dahl Hovland

Lær deg like godt navnet med en gang: Ingrid Dahl Hovland

05.10.2015 | May Baagøe Broughton
Det er hun som blir den nye sjefen for veiutbyggingen på Sørlandet, og får ansvaret for en oppstarts portefølje på syv veistrekninger med en investeringsramme på ca 130 milliarder kroner. 553 km vei skal bygges i løpet av 20 år.
-Utrolig kult at det ble en tøff jente i den tøffe jobben det blir å lede Nye Veier AS, sier adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Vi var jo noe bekymret for ensidigheten i søkerbunken, da det kom fram at det var 6 hvite menn i alderen 46 – 60 år som var blant søkerne. Så viser det seg altså at styret har gjort en god «search-jobb» og funnet en – som etter vår vurdering – ser ut til å være vel kvalifisert for jobben. Landsdelen er ikke akkurat bortskjemt med kvinnelige toppledere. Vi gratulerer med valget og ser fram til et spennende samarbeid.

Dahl Hovland er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun har solid lederfaring og erfaring fra prosjekt- og porteføljeledelse, industrivirksomhet, samt erfaring med risikohåndtering knyttet til veibygging og andre typer anleggsvirksomhet. Hun har også vært styremedlemsnytt,aktuelt i selskaper som er relevante for topplederrollen i Nye Veier AS, heter det i en melding fra Nye Veier AS

Ingrid Dahl Hovland er kjent som en erfaren leder med bred og solid erfaring fra industri- og entreprenørvirksomhet. Fra arbeid i lederstillinger i både entreprenørbransjen og i Statens vegvesen har hun også god erfaring når det gjelder større utbygginger innenfor veisektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Byggeindustrien.

For mere detaljer les her:  http://www.bygg.no/article/1249946 og

https://www.regjeringen.no/contentassets/33e29922774b4581b09056cc4fb1cc3b/pm_nye_veier.pdf
facebook