Medlemsnytt
Leder for kraftforvaltning LOS, Andreas Myhre. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Kuldesjokk, men ikke prissjokk

01.02.2016 | LOS Energy
Strømprisen (engrospris) nærmet seg én krone per kilowattime under den verste kuldeperioden i januar. Men kulda forsvant så fort at gjennomsnittprisen for måneden likevel ble lavere enn normalt.
Aldri før har det vært brukt mer strøm på Sørlandet enn i timen mellom 08.00 og 09.00 torsdag 21. januar. Med 20 minusgrader på Kjevik og nesten 30 minusgrader i innlandet, brukte sørlendingene mer enn 1,2 millioner kilowattimer i denne morgentimen. Kraftsystemet ble satt på en kraftig prøve, flere reservesystemer ble satt i drift og strømprisen føyk i været. Timesprisen i engrosmarkedet var helt oppe i 91,2 øre!

Kulden varte imidlertid ikke lenge nok til å dra gjennomsnittsprisen for januar høyere enn 24,8 øre/kWh. Det er riktignok 8 øre høyere enn prisen i desember, men 0,7 øre lavere enn januar 2015.

– Den høye etterspørselen ble møtt med rekordhøyt tilbud av strøm. Produsentene var veldig villige til å produsere på de prisene vi så i januar. At vannmagasinene aldri før har vært på høyere nivåer ved nyttår, er en annen god grunn for å produsere mye strøm, sier Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy.

Oljekrise, børskrise, strømkrise
Lav global vekst fører til svake børser, som fører til lav oljepris, som fører til lave råvarepriser, som fører til lav strømpris. Sentralbanker verden over har rekordlave renter for å stimulere økonomien, men veksten uteblir og framtidsforventningene er meget pessimistiske.

– Lave priser gjør at produsentene ikke finner det lønnsomt å holde i drift en del anlegg som krever store investeringer. Dette gjelder spesielt de svenske kjernekraftverkene, som nå etter tur har annonsert at de legger ned deler av kapasiteten. Vedvarende lave priser kan i neste omgang føre til en lang periode med høye priser dersom produksjonskapasitet forsvinner ut av markedet, advarer Myhre.

For februar venter markedet priser på nivå med bunnrekord-året 2002, da prisene var under 20 øre/kWh. Det er, historisk sett, en ekstremt lav strømpris til å være midtvinters. Prisbildet har sammenheng med veldig lave prisforventninger de neste årene. Markedet priser årene fram til og med 2021 til under 20 øre/kWh.
facebook