Kristiansand vil ha møte med det nye veiselskapet

22.05.2015 | Anita S. Dietrichson
«Sørlandet kan bidra til rask og effektiv oppstart av veiselskapet», skriver ordfører Arvid Grundekjøn og varaordfører Jørgen Kristiansen i et brev til styrelederen i Nye Veier AS.
Hensikten med brevet er å anmode om et møte for å presentere argumentene for at det nye veiselskapet bør ligge i Kristiansand. - Vi tror det vil være bra for det nye veiselskapet å være etablert i Kristiansand, sier varaordfører Jørgen Kristiansen. - Vi sitter på unik kompetanse knyttet til veibygging som vil være bra å videreføre, og på den måten oppnå et av hovedmålene; nemlig at veiene som nå ligger i oppstartsporteføljen bygges raskest mulig. I tillegg har vi også mye kompetanse knyttet til offentlig-privat samarbeid (OPS). Aquarama er så langt vi kjenner til det største OPS-prosjektet i Norge utenom veibygging, sier Kristiansen.

Kristiansand kommune sendte brev om etableringen av veiselskapet 22. april til samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen. I mellomtiden er det nye veiselskapet Nye Veier AS blitt etablert med sitt styre, og kommunen ser det som en nødvendighet å presentere selskapet noen tanker om hvorfor det bør ligge i Kristiansand.

Kristiansen tror det er gode muligheter for at selskapet kan komme til Kristiansand.

- Det er gledelig at NHO Rogaland har gitt sin støtte til at selskapet etableres i Kristiansand. I tillegg er vi glad for støtten også fra Aust-Agder, sier Kristiansen, som tror avgjørelsen om plassering fattes i løpet av noen få uker.

Synliggjøring av regionen er en av flere næringspolitiske satsinger som Næringsforeningen arbeider med. Mer informasjon om dette arbeidet finner du under "Næringspolitikk/Våre oppgaver"
facebook