SPENN

KOMPETANSEHEVING

15.05.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
– Summit har gitt meg ny kompetanse og ny motivasjon, sier prosjektleder Anne Marit Thomassen i Næringsforeningen.
Som ledd i Næringsforeningens satsing på kompetanse, har hun deltatt i det regionale lederutviklingsprogrammet, som er utviklet av NHO Agder i samarbeid Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder.

Programmet går over to semestre, med åtte samlinger som normalt varer i ett døgn.

– I tillegg til faglig innhold, har Summit fokus på å skape gode nettverksarenaer for gruppen bestående av 30 deltakere, sier Thomassen.

Hvert Summit-kull drar på studietur til utlandet. Årets tur gikk til København, der deltakerne fikk en forelesning om positiv psykologi på Copenhagen Business School, og en rekke interessante foredrag om internasjonal forretningsutvikling, Europapolitikk og regionsutvikling hos Dansk Industri.

– Vi var også på Stortinget for å få forståelse for poli tiske prosesser og politisk påvirkningsarbeid, sier Thomassen.

Hun er nå klar for å bruke ny kompetanse, både innen prosjektledelse og i tilknytning til næringspolitisk arbeid, som er

et stadig større satsingsområde for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– At arbeidsplassen min har gitt meg denne muligheten til å styrke kompetansen og bygge nye nettverk fra privat næringsliv og offentlig sektor, har stor betydning. I tillegg til ny kompetanse, gir det økt motivasjon, sier Anne Marit Thomassen.
facebook

Relaterte saker