SPENN

Kompetanse bygger sterke regioner

16.02.2015 | Arne Roger Janse
– Vi må ta opp kampen med regionene som er bedre enn oss innen høyere utdanning. Kompetanse er den viktigste byggesteinen i en sterk region, sier Tor Sommerseth.
Rådmannen i Kristiansand Kommune er inne i sitt fjortende år og siste som rådmann. Han har klare meninger om hvordan fremtidens region bygges.

- Vi må utvikle flere kompetansetunge arbeidsplasser. Det krever et langsiktig arbeid med å styrke de ulike kompetansemiljøene vi har; som universitetet, sykehuset, leverandørindustrien innen olje og gass - og IKT-sektoren. Ved å bredde virksomheten og øke det generelle kompetansenivået, vil vi fremstå som en mer attraktiv region å bo og arbeide i, sier Sommerseth.

Han forteller at kommunen får henvendelser fra par og familier der den ene har fått jobb i regionen, mens den andre sliter med å finne arbeid.

- Det kan være vanskelig for to personer med høy kompetanse å få jobb i Kristiansandsregionen. Det må vi gjøre noe med, sier Sommerseth.

Han vil spesielt trekke unge, dyktige mennesker til landsdelen.

- Vi jobber målrettet med å synliggjøre tilbudene våre. Mange kjenner mulighetene for opplevelse, ferie og fritid på Sørlandet, men vi må også løfte det øvrige næringslivet og vise at vi har spennende kompetansemiljøer i og rundt Kristiansand - og på Sørlandet forøvrig, sier Sommerseth.

Strategisk Næringsplan
Han er glad for at de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet har lagt en samlet strategisk næringsplan, som gir en felles retning for det videre arbeidet i regionen.

- Kristiansand er den store motoren, nærmere to tredeler av verdiskapingen på Sørlandet skjer i byen. Samtidig er vi del av et integrert bo- og arbeidsmarked, der mange pendler til nabokommunen, uten å tenke på at de krysser en kommunegrense. Derfor er det viktig å tenke som en region når i planlegger den videre utviklingen, sier Sommerseth.

Flere OPS-er
I Kristiansand er flere store prosjekter realisert gjennom et offentlig, privat samarbeid. Slike samarbeid tror Sommerseth det blir flere av.

- Kristiansand Kommune har tradisjon for å arbeide mye sammen med private aktører. Mange viktige oppgaver kan ikke la seg løse uten et samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Kommunen har særlig vært opptatt av å slippe private aktører til innen for eksempel barnehage og omsorg. Her bidrar de private aktørene med tilbud som avlaster trykket på de samme kommunale tjenestene sier Sommerseth.

Han peker på Aquarama som et eksempel på et prosjekt som kommunen aldri hadde klart å løfte på egenhånd. Og på Kvatal 42, der Filadelfia-menigheten bygger et stort hypermoderne kurs- og konferansesenter, som forsterker Kristiansands posisjon som konferanseby.

Oljemesse
Apropos konferanse: Kristiansand Kommune går igjen i spissen for en delegasjon som reiser til OTC, verdens største olje- og gasskonferanse i Houston i mai.

- Vi legger forholdene til rette slik at små- og mellomstore bedrifter - og enkeltpersoner - skal kunne møte de viktige oljerelaterte miljøene i Houston, Austin og på universitetene i distriktet. Vi samarbeider tett med Stavangerregionen, med NODE-bedriftene, med fylkesmannen i Vest-Agder og med Innovasjon Norge, sier Sommerseth, som selv har vært på OTC flere ganger.

- Jeg blir lett stolt når jeg går rundt i de enorme messehallene i Houston og ser hvordan sørlandsbedriftene er innen denne bransjen. Det er ganske flott å se, sier Sommerseth.
facebook