Bildetekst: F.v Administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavangerregionen i møte med statssekretær Jardar Jensen og resten av Storbyalliansen.

Kommunereformen «lugger» i storbyene

19.02.2015 | Anita S. Dietrichson
Selv om de små kommunene gjerne ser opp til den store kommunen, er det viktig at den store kommunen ikke ser ned på de små.
artikkelen fortsetter under annonsen
Nordic Arena
Når mange småkommuner er skeptiske til kommunesammenslåing, krever det mye av de store kommunene. Gjennom en klok tilnærming til de mindre kommunene kan næringslivet bidra til en god kommunereform.

I arbeidet med kommunereformen må vi fokusere på hva vi faktisk oppnår, for det er slik at sammenslåingen i deler av landet går bedre enn forventet, mens det i andre deler er motsatt. Vi vet at den største gevinsten er å slå sammen, og lage flere storbyregioner. Samtidig ser at «det lugger» i flere av storbyene som Kristiansand, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Dette var tema da Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og kollegaer i de andre store byene, i det som heter Storbyalliansen, deltok i flere møter i Oslo for å bli oppdatert og diskutere kommunereformen. Ulike møter ble avholdt med blant annet Per Øyvind Langeland, NHO avdelingsdirektør for Innovasjon og næringsliv, samt statssekretær Jardar Jensen og leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andrè Njåstad (Frp).

Det fremkom på flere av møtene at tiden for å sitte og vente er over. Det er per i dag noen naturlige bo- og arbeidsregioner, og kommunekartet er ikke kalibrert i forhold til dette. Derfor tvinger en kommunereform seg fram. Per definisjon er det helt klart at vi trenger flere storbyregioner.

Det som kan bli løsningen er at det lages en mal for en slags «standardkommune» som skal ha gitte tjenester. Så kan man differensiere i topp og bunn av denne. De i toppen vil kunne for eksempel få et godt kollektivtilbud og videregående skole med mer. Hvis man blir en stor byregion vil det altså bli mulig å ta flere oppgaver. Og det aller viktigste er ikke å telle antall kommuner og ha fokus på det. Det viktigste er å ha fokus på hva man vil oppnå. Så er det viktig å jobbe bra med nabokommunene, og få disse med på laget.

- Legg vekt på de mindre kommunene og hør hva de sier, var et tydelig råd på veien.

Sandefjord/Stokke-området har allerede levert sin søknad om kommunesammenslåing. Denne ble brukt som «beste-praksis» på hvordan man har vært offensiv i forhold til kommunereformen. Her har man jobbet tverrpolitisk og løst utfordringene, og man har fått opp en god liste over hva man faktisk vinner ved å slå seg sammen.

Det ble også nevnt at Stortinget sannsynligvis får sin oppgavemelding i slutten av mars, og Stortinget vil da diskutere hva man skal gjøre med det regionale nivå. Det vil, naturlig nok, bli arbeidet fram ulike scenarier, slik at man får fram ulike synspunkt med føring på hva man bør gjøre videre.

På møtene ble næringslivet sterkt utfordret til å komme fram med hvordan vi ønsker det. Med et samlet næringsliv blir det vanskelig for politikerne å ikke lytte til verdiskaperne i landet. Når vi også vet at vi er på «frivillighetssporet» i denne Stortingsperioden, fordi Stortinget ikke gir flertall for noe annet, handler det om å være klok.
facebook