SPENN

Kommunereformen

20.04.2015 | Anita S. Dietrichson, Administrerende direktør og ansvarlig redaktør
På dagens kommunekart finner du ikke de naturlige bo- og arbeidsregionene. Kartet må derfor endres, for å gjenspeile terrenget.
Næringsforeningen setter nå kommunestrukturen på dagsorden. Saken er viktig for næringslivet og vi ønsker derfor at næringslivet skal engasjere seg. Derfor har vi vært i Oslo i møter med NHO og lederen av kommunalkomiteen på Stortinget: For å bli oppdatert på hva som skjer, og få råd om hva vi bør gjøre. Derfor har vi nær dialog med det offentlige lokalt. Derfor legger vi opp til en rekke aktiviteter i april og mai med kommunereformen som tema. Og derfor vier vi saken stor oppmerksomhet i denne utgaven av SPENN.

I Oslo var tilbakemelding at «det lugger i storbyene», og at næringslivet må sterkere på banen.

5. mai kommer statsråd Jan Tore Sanner til Kristiansand, invitert av Næringsforeningen, og i nært samarbeid med flere store virksomheter i de mindre kommunene rundt Kristiansand. Når mange småkommuner er skeptiske til kommunesammenslåing, krever det mye av de store kommunene. Selv om de små kommunene gjerne ser opp til den store kommunen, er det viktig at den store kommunen ikke ser ned på de små. Legg vekt på hva de mindre kommunene sier, og ta det med i arbeidet, var et av rådene vi fikk sentralt.

En kommunereform tvinger seg fram. Vi trenger flere storbyregioner. Hva man faktisk vinner ved å slå seg sammen, er kanskje det aller viktigste for regionens næringsliv å jobbe med. For næringslivet er det særdeles viktig at offentlig sektor fortsatt kan levere tjenester på et høyt nivå. Kommunene må kontinuerlig forbedre kvaliteten i sitt arbeid og bidra til å understøtte næringslivets behov, og fremstå som et attraktivt sted å etablere seg, bo og arbeide i. Det er derfor gledelig at Regjeringen har varslet at den vil endre inntektsmodellen for kommunene for å fremtvinge rasjonell drift og samling i optimale enheter. Dette gjelder spesielt der avstandene er små og det allerede er etablert naturlige bo- og arbeidsregioner.

Gjennom en klok tilnærming til de mindre kommunene kan næringslivet bidra til en god kommunereform. Gjennom våre aktiviteter i april og mai håper vi at det blir tydelig hvordan næringslivet ønsker å ha det. Om næringslivet samler seg, blir det vanskelig for politikerne å ikke lytte til verdiskaperne i landet.
facebook