SPENN

KNALLSTART

24.08.2015 | Anita S. Dietrichson, Administrerende direktør og ansvarlig redaktør
Så var den der plutselig: Høstsesongen i Næringsforeningen.
Og den starter offensivt: 24. august er det klart for besøk av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, 25. august er det næringsforeningens store hagefest, og 27. august debattmøte mellom de ulike ordførerkandidatene i Kristiansand kommune.

Uken avsluttes med at vi får besøk av tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen som vil oppdatere oss på utviklingen av helseklyngen på Eg.

Møtene vi legger opp til skal speile noen av fokusområdene i næringsforeningen: det grønne skiftet i næringslivet, kommunevalget og, ikke minst, kommunestrukturen. Utover høsten vil vi by på ytterligere møter som fokuserer på våre mål og strategier. Alle høstmøtene finner du i møtekalenderen på nettsiden vår nikr.no.

5. november arrangerer vi Lederløftet, og deler ut prisen «Årets kvinnelige leder på Sørlandet». Det gjør vi for femte året på rad. Mange stiller seg spørsmål om hvorfor vi gjør det, men for oss er argumentet blitt enda tydeligere etter de siste ukers debatt knyttet til mangel på kvinnelige ledere i de største bedriftene på Agder: Vi må stimulere og motivere også dyktige kvinner til å ta aktivt del i utviklingen av vår spennende region, og komme i posisjon til å påvirke.

Kvinnelige ledere handler ikke om å slippe kvinnene til. Det handler om å bygge et sterkere næringsliv. Mangfold gir viktig komplementærkompetanse. Skal du skape et vinnerlag, er du avhengig av å bli utfordret. Komplementære team byr på utfordringer. Gevinsten er stor, men den kommer ikke gratis. Bredt sammensatte lederteam er mer effektive og bedre problemløsere enn team bestående av folk med samme kompetanse og stil. Det viser forskningen. Spesielt når vi står overfor stadig mer komplekse utfordringer, og tiden til å løse dem blir stadig knappere. Dette er utfordringen i store deler av Agders næringsliv for tiden.

Som toppleder handler det om å få frem kollegaenes kompetanse ved å utfordre med komplementære innspill. Som leder har man et spesielt stort ansvar for å sørge for en mangfoldig toppledelse. Sammen er vi sterke!
facebook