SPENN

klyngemannen

16.02.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Han har fått Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for å bygge en av
Europas beste næringsklynger; NODE. Nå samler Kjell O. Johannessen
landsdelens næringslivsledere for å stake ut kursen for Sørlandet 2050.
1Hva er et nettverk?

– Et nettverk er så mangt. Generelt vil jeg si at du får ikke annet ut av et nettverk enn hva du putter inn. Gratispassasjerer vil selv sette seg ut av nettverkets indre liv.

2 Er nettverkstanken spesielt sterk på Sørlandet?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg jobber nå i flere andre regioner i landet, og finner mange gode og sterke nettverk.

3 Hva har næringsklynger som NODE, Eyde, Digin og USUS betydd for Sørlandet?

– Klyngene har samlet landsdelen innen sine bransjer. Bedriftene har også tatt tydeligere ansvar for regionen, for universitetet og for morgendagens arbeidskraft. Nå må vi vise storsamfunnet at vi leverer og lever opp til den tilliten vi har brukt 10 år på å bygge opp.

4Hvorfor er det behov for flere nettverk, som det du nå bygger?

– Sørlandet 2050 er ikke et nytt nettverk, men en idé om å utvikle noen fremtidsscenarioer for en gruppe ledere av landsdelens største bedrifter og NHO.

5 Hvordan organiseres dette?

Sammen avvikler vi to todagers samlinger som et bidrag til å levere en region, som vi selv ville likt å bo i, til våre etterkommere. Om noen vil utvikle dette til et bransjeoverskridende nettverk, så er det fint, men det er ikke vårt prosjekt.
facebook