SPENN
Frokostmøte med Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

KLIMAVENNLIG SAMFUNN

16.02.2015 | Tine Sundtoft, Klima- og miljøminister
2015 blir avgjørende for klodens framtid.
På slutten av fjoråret ledet Singapores miljøminister Vivian Balakrishnan og jeg konsultasjoner om ny avtale under klimaforhandlingene i Lima.

Slik lærte jeg at klimaforhandlinger er stormaktspolitikk, det er strid mellom utviklingsland og industriland, det er sterke økonomiske interesser, og det er frykt for hva framtidens klimaendringer vil føre til.

2015 blir et avgjørende år for klimaet. Og i desember drar jeg til Paris for å møte politikere og forhandlere fra hele verden. Målet er en avtale som sikrer at den globale oppvarmingen ikke overstiger to grader celsius.

Forutsetningen er at alle bidrar, at utslippskuttene skjer raskt, at de blir store nok, og at det kan skje på en rettferdig måte.

Norge skal ta sin del. Stortinget har vedtatt at Norge skal bli et lavutslippsamfunn. Det betyr omstilling til et grønnere og mer klimavennlig samfunn.

Norsk næringslivs styrke er nettopp kompetanse og omstillingsevne. Mange er allerede godt i gang.

Det klimavennlige samfunn vil være et godt samfunn. Mindre bilkøer, bedre luft, nye og miljøvennlige arbeidsplasser, og ikke minst en jordklode vi kan overlevere neste generasjon. Jeg tror ikke dette blir lett, men jeg er optimist.
facebook