SPENN
Anette K. Stave Severinsen jobber i avdeling for bærekraftig utvikling i fylkeskommunen. Hun
stortrives i et bredt faglig miljø med felles mål.

Klimasykepleieren

08.01.2021 | Tekst: Mai Linn O. Tronstad. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
Anette K. Stave Severinsen tror vi kan klare å snu klimaendringene i riktig retning. – Det handler om innovasjon, samarbeid og ressursutnyttelse, sier hun.
artikkelen fortsetter under annonsen
Skal vi ta en kaffe?
– Klimapartnere Agder har rundt 60 partnere fra det private, offentlige og akademia. Hva er deres felles mål?

– Hensikten er å sette klimaarbeid i fokus. Min oppgave er å skape møteplasser hvor partnerne kan utveksle erfaringer og sammen iverksette tiltak som får ned klimautslipp og skaper grønne arbeidsplasser. Vi har ikke bare fokus på klima, men også verdiskapning. Dette er tiåret for handling, og vi er nødt til å tenke nytt i henhold til Paris-avtalen. Det handler ikke om å slutte med alt, men om å gjøre ting på en mer bærekraftig måte. Det er spennende styrker og mye innovasjonsarbeid i et nettverk som dette.

– Hvilke råd har du til bedrifter som ønsker å drive mer klimavennlig?

– Mange av våre partnere lykkes ved å jobbe målrettet og konkret med å finne nye, bærekraftige forretningsområder og ved å tørre å ta sjanser. Gjennom Klimapartnere får man nettverk, samlingssted og hjelp til å komme i gang med et klimaregnskap. Regnskapet identifiserer områder hvor man bør gjøre en endring. Kan man ikke vise til klimaregnskap i fremtiden, vil man ikke bli tatt seriøst. I tillegg til å ha orden i eget hus og få ned egne utslipp, kan man stille krav til underleverandører om å være sertifisert og føre klimaregnskap. Skal man være en attraktiv arbeidsplass for den yngre generasjonen, må man vise at man tar klima på alvor.

– Hvor flinke er vi egentlig på miljø her på Agder?

– Vi har hatt fokus på klima og miljø lenge, og UiA har nå fått et eget etter- og videreutdanningstilbud innen bærekraft og lønnsomhet. Både Miljøfyrtårn og Klimapartnere startet på Agder, og i dag har vi spredd oss til hele Norge. Agder har arenaer hvor folk kan møtes om et felles fokus på klimaarbeid, og vi har mange dyktige folk som jobber på feltet. Mitt ønske er at vi skal bli enda bedre på å iverksette tiltak vi vet må til for å få ned utslippene.

– Hva sinker «den grønne bølgen»?

– Det er litt for vanskelig å søke støtte, lite ressurser og mangel på tilskudd. De årene jeg har jobbet innen klima, har jeg sett en positiv endring i folks bevissthet, med god hjelp fra ildsjeler som Greta Thunberg. Heldigvis er det nå mer villighet til å satse på miljø og grønne løsninger, jeg skulle bare ønske det gikk enda fortere.

– Du er utdannet sykepleier, jobber med klima og kaller deg derfor «klimasykepleier». Tror du det er mulig å friskmelde klimaet?

– Jeg er optimist! Litt av grunnen til at jeg kaller meg «klimasykepleier», er at det som er bra for klimaet og jorda, også er bra for oss mennesker. Jeg tror vi vil fortsette å ha et sterkt fokus på dette fremover. Det handler om innovasjon, samarbeid og ressursutnyttelse. Jeg tror vi kan klare å skape de nye, grønne arbeidsplassene, ta i bruk det vi har av kompetanse og fornybare ressurser her på Agder og få ned utslippene enda litt til. Klimarådgivere og bærekraftansvarlige ansettes stadig i bedrifter og kommuner, det er jo til å bli optimistisk av. Vi skal klare å snu dette.

FAKTA: Anette K. Stave Severinsen (36)

Stilling: Rådgiver i Agder fylkeskommune og leder av partnerskapet Klimapartnere Agder

Familie: Gift, to barn

Bor: Søgne, fra Lyngdal
facebook