Kurt Mosvold, daglig leder i Mosvold AS sammen med Kristine Røed Rosseland i Strømme business partner.

Klart for nytt Jobbskaperprosjekt

16.03.2016 | Anita S. Dietrichson
10.000 jobber ble skapt da Strømmestiftelsen kjørte jobbskaper-prosjektet i Kristiansand og Stavanger i 2013 og 2014. Nå planlegges en ny runde av prosjektet, med støtte fra 25 profilerte personer på Sørlandet.
- For meg er dette et flott og viktig prosjekt. Det er ett år siden gikk jeg ut av rådet i Strømmestiftelsen, da hadde jeg bidratt i ni år, og lenger kunne jeg ikke sitte. Jeg er glad for at jeg nå har fått jobben som kampanjeleder for «Jobbskaperprosjektet», sier kampanjeleder Kurt Mosvold.

Tirsdag denne uken ønsket han velkommen til lunsjmøte for årets «Jobbskaperprosjekt», som fant sted i Bankkjelleren i Markens. Rundt 25 personer var til stede for å planlegge høstens kampanje, blant disse var ordfører, bedriftsledere, politikere, biskop, kunstnere og idrettsutøvere, som alle har sagt ja til å delta på tre samlinger som ambassadører for «jobbskaperprosjektet». Markeds- og kommunikasjonsjef i Strømmestiftelsen, Kristine Storesletten Sødal, benyttet anledningen til å minne om visjonen bak stiftelsen og prosjektet.

Tina Sødal i Strømmestiftelsen.

Kan bidra på flere måter

- «En verden uten fattigdom», det er det vi jobber for. Ved å hjelpe mennesker der de bor, vil hjelpen gjøre størst nytte: Forutsigbare måltider, skolegang og medisiner vil være tilgjengelige dersom man støtter opp om å bidra til at flere får jobb. Verdigheten av det å stå på egne ben er også et annet viktig moment ved dette prosjektet, forklarer Storesletten Sødal.

Kurt Mosvold mener at seriøse bedrifter må ta et naturlig samfunnsansvar og engasjere seg, fordi «livet handler om mer enn bare å tjene penger».

- Næringslivet kan bidra på mange måter, blant annet kan enhver bedrift gi av sitt overskudd, oppfordre ansatte, kunder og konkurrenter til å engasjere seg, og bidra til økt profilering av kampanjen, poengterer han.

- Dersom mitt engasjement kan gjøre en positiv forskjell for et formål som er så bra, da har jeg vanskelig for å si nei. Når man er privilegert som det jeg er, har jeg behov for å hjelpe andre som ikke har vært like heldige som meg, påpeker Mosvold.

[caption id="attachment_5499" align="alignright" width="399"]Deltok på møtet: Åkki Lidi, gründer, Per Helge Gumpen , adm.dir Gumpengruppen, Stein Reinertsen Agderbiskop, Lene Røstad, daglig leder Spring Treningssenter, og Vipers-trener Kristine Lunde-Borgersen. F.v. Åkki Lidi, gründer, Per Helge Gumpen , adm.dir Gumpengruppen, Stein Reinertsen Agderbiskop, Lene Røstad, daglig leder Spring Treningssenter, og Vipers-trener Kristine Lunde-Borgersen.[/caption]

- Alle kan ta ansvar

Agder-biskop Stein Reinertsen deltok også på lunsjmøtet, og mener det følger med et visst ansvar når man lever i et av verdens mest privilegerte land.

[caption id="attachment_5504" align="alignleft" width="175"]Harald Furre og biskop i Agder og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen delotok begge på lunsjmøtet for årets Jobbskaper-kampanje tirsdag denne uken. Ordfører Harald Furre og biskop i Agder og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen.[/caption]

- Dette er viktig for fordi det er et godt og meningsfullt prosjekt. Når det i tillegg har utgangspunkt i en organisasjon som er lokalisert i Kristiansand, er det særlig naturlig at vi som bor i dette distriktet tar et ekstra tak, sier Reinertsen.

-Skal denne verden bli et enda bedre sted, må alle være med å ta sin del av ansvaret, enten det gjelder lokalmiljøet eller utfordringer i andre land. Det er når alle er med, at vi oppnår de beste resultatene, avslutter Agderbiskopen.
facebook