I januar i år arrangerte Næringsforeningen i Kristiansandsregionen medlemsmøte på Scandic bystranda i anledning at Nye Veier AS fikk hovedkontor i Kristiansand. Da ble det feiret med egen E 39-kake. Det spørs om ikke det blir ny kakefeiring nå, etter at selskapet besluttet at E 39 Kristiansand - Ålgård er en av fem strekninger som prioriteres først.

Jubler for byggestart av E 39

03.03.2016 | Ingrid Michalsen
Veiselskapet Nye Veier AS har vedtatt å prioritere fem strekninger i første fase. E 39 Kristiansand - Ålgård er en av disse.
–  Vi er utålmodige og har mye viktig arbeid som skal gjøres på kort tid. Vi skal nå vårt mål om raskere utbygging gjennom mer effektiv og helhetlig planlegging og ved å bygge lengre strekninger. I denne sammenheng er det viktig med gode og tidlige lokale planprosesser og tidlig involvering av de som skal prosjektere og gjennomføre utbyggingsarbeidet. Vi jakter nye løsninger som er mer kostnadseffektive, blant annet gjennom mer rasjonell utbygging over lengre strekninger, Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS, på selskapets egne sider.

Langvarig og iherdig innsats

Kristiansand vest - Vigeland er den strekningen som ligger an til å bli bygget ut først. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har i flere år jobbet for utbygging av ny E 39 fra Kristiansand - Stavanger. Administrerende direktør i foreningen, Anita S. Dietrichson, er naturlig nok derfor svært glad for nyheten om at Kristiansand -Vigeland ser ut til å bli prioritert først.

- Vi synes det er utrolig gledelig at denne veistrekningen er en av fem som skal prioriteres først. Ikke minst sett i lys av siste dagers hendelser i snøkaoset, hvor vi har sett ulykker, forsinkelser og lange køer. Det haster å få fortgang i utbygging av ny E 39, og derfor et svært lovende signal at arbeidet skal starte allerede i 2018, sier Dietrichson.

[caption id="attachment_5371" align="alignnone" width="455"]Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS, sammen med Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS, sammen med Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.[/caption]

Nye veier AS hadde offisiell åpning av kontoret sitt i Kristiansand i januar i år. Der understreket Hovland viktigheten av å jobbe tett med kommunen og regionens næringsliv. Dietrichson mener man nå ser resultatene av langvarig og iherdig jobbing.

- Dette er en sak som har stått høyt på agendaen vår i flere år, og som er av stor betydning for medlemsbedriftene våre og det øvrig næringsliv i regionen. Derfor er dette en særdeles gledelig nyhet, påpeker Dietrichson.

Venter med Ytre Ringveg

Hun registrerer samtidig at strekningen Ytre Ringveg Kristiansand ikke er tatt med i denne omgang.

- Vi håper dette blir tatt inn ved neste korsvei, og ser også at det er en naturlig forklaring på at det ikke er tatt med nå, påpeker Dietrichson, og viser til at beslutningen om denne strekningen først må fattes i departementet.

Også Aust-Agder får sitt. Strekningen E 18 Tvedestrand -Arendal er en av de fire andre strekningene som prioriteres, de øvrige er E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moel og E 6 Trøndelag.
facebook

Relaterte saker