Regiondirektør i WSP Norge AS, Jill Akselsen.

Jill Akselsen og Faveo blir styresekretariat for Nye Veier AS

29.05.2015 | Ragna Marie Henden
Faveo Prosjektledelse AS skal bistå styret i Nye Veier AS med planlegging og forberedelser. Dette som et ledd i å sikre at det nye selskapet kan bli operativt så snart ledelse og organisasjon er på plass.
Oppgaven er knyttet til regiondirektør Jill Akselsen, som har god styreerfaring, og Faveo som er landets ledende på prosjekter.

- Vi ble spurt blant tre selskaper, og er meget glad for å "vinne" jobben. Det er hyggelig at Nye Veier AS kan finne ønsket kompetanse på Sørlandet, sier Jill Akselsen, regiondirektør i Faveo Prosjektledelse AS.

Det er opprettet et interimselskap som skal forberede og tilrettelegge for at utbyggingsselskapet Nye Veier AS kan være operativt snarest mulig etter at det er etablert. Prosessen med å ansette daglig leder og andre ledere for selskapet er i gang, og i påvente av at selskapet er bemannet eller har knyttet til seg ytterligere ressurser, har styret tildelt Faveo Prosjektledelse AS et midlertidig oppdrag med å løse nødvendige oppgaver innenfor planlegging og forberedelser.

Faveo Prosjektledelse AS skal være sekretariat for styret og styrets leder. I tillegg skal vi bistå styret med å gjennomføre anskaffelser i samsvar med lov om offentlige anskaffelser, og virke som initiell organisator for Nye Veiers virksomhet, og planlegge og forberede etableringen av en prosjektorganisasjon eller permanent organisasjon i samråd med styret.

- Dette er en fjær i hatten for Sørlandet, og dyktige enkeltpersoner og selskapet Faveo, sier direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og gratulerer Faveo og Jill Akselsen med jobben.

- Vi er svært glade for å kunne bistå styret i Nye Veier AS i dette arbeidet. Selskapets hovedoppgave er å bidra til effektiv veiutbygging. Med Faveos erfaring fra samferdselssektoren, ser vi fram til å være en bidragsyter for å få mer vei for pengene, sier Jill Akselsen, som er leder for dette oppdraget.

Selskapet Nye Veier AS sin virksomhet er å forestå utbygging, drift og vedlikehold av deler av riksveinettet etter nærmere avtale med den norske stat og annen tilknyttet virksomhet. Selskapet eies av den norske stat, ved Samferdselsdepartementet. Det vil bli anskaffet mer omfattende prosjektstøtte gjennom egen anbudskonkurranse frem mot sommeren.

www.faveoprosjektledelse.no

 

 
facebook