Medlemsnytt

IRMI Group etablerer seg i Agder

04.02.2015 | Børre Fredriksen, IRMI Group
IRMI Group er nye i Kristiansand og ser etter partnere. Vi inviterer derfor til informasjonsmøte i Næringsforeningens lokaler Mandag 9. Februar kl. 1900 i "storsalen".

IRMI Group er et internasjonalt selskap som tilbyr rådgivende GRC-tjenester, trening og web-verktøy til bedriftsledere og investorer. Hensikten er å redusere risikoen for bedrifter å bli utsatt for tilsiktede uønskede og kriminelle handlinger

IRMI Group er nye i Kristiansand og inviterer derfor til informasjonsmøte i Næringsforeningens lokaler Mandag 9. Februar kl. 1900 i "storsalen".
May Martinsen (CEO) og Børre Fredriksen (Regional manager) vil være til stede for å gi informasjon om selskapet og tjenestene som tilbys.

Selskapet er et kjedeselskap som driftes etter franchisemodellen. Vi ser etter partnere og disse er derfor spesielt velkommen.

For mer informasjon, ta kontakt med Børre Fredriksen: bf@irmigroup.com eller på telefon: 416 99 900

 

facebook