Inspirama engasjert i prosjekt Kildenkonferansen 2016

28.10.2015 | May Baagøe Broughton
Styret i Næringsforeningen besluttet i sist styremøte å støtte administrasjonens forslag om å påta seg jobben med å administrere Kildenkonferansen 2016.
Ragna Marie Henden i Inspirama er derfor engasjert som prosjektkoordinator fram til 30. mai 2016. Arbeidet består i stor grad av å bistå prosjektleder Anita S Dietrichson med det operative arbeidet.

Det arbeides i første omgang med å sikre at det blir en god finansiering av konferansen. Deretter er det nødvendig å lage en prosjektplan og en organisering. På nyåret håper vi å ha på plass en skisse til program.

- Målsettingen med og bakgrunnen for at Næringsforeningen engasjerer seg er at konferansen skal bidra til å styrke omdømmet som en bo- og arbeidsregion.

Vi ønsker å bidra til å øke og bedre samspillet mellom kultur og næring, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.
facebook