Innsyn fra et ressursgruppemøte

21.09.2015 | Anita S. Dietrichson, adm.dir Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Næringsforeningen har flere ressursgrupper bestående av personer som ønsker å utvikle foreningen og landsdelen. Vi var flue på veggen da ressursgruppen for infrastruktur og byutvikling møttes forrige uke.

Gruppen består fast av Tom Bredesen (leder - Skeie Eiendom), Siv Wiken (AKT), Svein Kaldestad (Kruse Smith), Halvard Aglen (Kristiansand havn), Jon Bjørgum (Christansholm eiendom), Jan Willy Føreland (Faveo), Jan Omli Larsen (KNAS), Anita S Dietrichson (NiKR) og Runar Brøvig (NiKR). På møtet som fant sted fredag 18. september var dessuten Ole-Johan Bueklev (Repstad Eiendom også tilstede), mens Siv Wiken, Svein Kaldestad og Halvard Aglen hadde forfall. 

Her er et kort referat fra gruppens møte fredag 18. september kl 08.30 – 10.30.

Sak 1: Utbyggingsavtaler
Enkelte utbyggingsprosjekt har svært høye kostnader til rekkefølgekravene. Det kan gi en så stor belastning på prosjektet at det ikke blir økonomisk gjennomførbart. Kommunene praktiserer veldig ulikt hvor mye de belaster utbyggerne for rekkefølgekravene. Bygg- og anleggsbransjen står overfor store utfordringer med tanke på oppdrag og arbeidsledighet. Det er av avgjørende betydning at kommunene motiverer og stimulerer utbyggere til å satse på byggeprosjekt. Bransjen ønsker at kostnadene tilpasses det markedet kan tåle , og Næringsforeningen vil ta dette opp både overfor kommunene og vis avis Stortinget med tanke på felles håndtering av dette.

Sak 2: E 39
Gruppen hadde en god diskusjon knyttet til E 39 gjennom Kristiansand vest og Songdalen. Konfliktene mellom kommunene, vegkontoret og fylkesmannen kan føre til forsinkelser på planen. De politiske vedtakene i Songdalen og Kristiansand medfører at kostnadsnivået kan bli så høyt at prosjektet blir satt langt bak i køen. I stedet for at Vågsbygdskauen skal blokkere for veien, ønsker vi en vei som legger til rette for økt bruk av skogen, og åpning av felt som i dag blir lite brukt.

Næringsforeningen ønsker å få til et møte med kommende ordfører Harald Furre på dette.

Sak 3:  Parkeringsanlegget på Torvet
NiKR har valgt å holde en lav profil i denne forbindelse. Arbeidet med parkeringsanlegget har pågått i 30 år, og hvis det blir omkamp på dette prosjektet, vil troverdigheten til politikerne bli betydelig svekket. Dette handler om forutsigbarhet og respekt for vedtatte planer. Gruppen er urolig i forhold til den oppmerksomhet saken har fått i FVN, som oppleves ganske ensidig. Skulle det bli ny bystyresak, og faren for stopping av byggingen er reell, vil vi ta noen initiativ.

Sak 4: Orientering og status knyttet til pre-ressursgruppe Innovasjon & Entreprenørskap

Orientering fra første møte hvor det ble bestemt å jobbe med tre hovedtema fremover:

  • Lage en møteserie med fokus på innovasjon og entreprenørskap. Overordnet tema kan være «En mer innovativ region 
  • Sørge for at hjemmesiden vår er tydelig på oversiktsbildet over bransjen
  • Lage et investorforum. Fasilitere møter hvor potensielle investorer får fokus på noe mer enn bare å investere i eiendom. (Tema på et møte kan for eksempel være: Skatt ). Skal være frittalende forum, hvor det som blir sagt holdes innenfor veggene.       
facebook