Innleid i Næringsforeningen fram til 1. mai

02.02.2015 | Anita S.Dietrichson
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen leier inn Ragna Marie Henden i tre måneder for å «toppe laget» som arbeider med KILDENKONFERANSEN.

Næringsforeningen er prosjektleder for den nasjonale konferansen, som har som mål å trekke 200 personer for å diskutere hvordan næring og kultur kan jobbe bedre sammen. Tema for konferansen er barn og unge. Både næringsminister Monica Mæland og kulturminister Thorhild Widvey har takket ja til å komme. Det er også sendt invitasjon til HKH Dronning Sonja med spørsmål om å åpne konferansen. Næringsforeningen har ambisjoner om kvalitet, både på det faglige og sosiale, derfor må vi «toppe laget» for en periode for å klare dette.

- Ragna Marie Henden har en perfekt bakgrunn for å bistå oss i prosjektet med å lage en kultur- og næringskonferanse i Kristiansand 27.-28. april 2015. Hun er sterk på kultursiden, har et godt nettverk innen området, og har erfaring og kompetanse med å planlegge og gjennomføre større konferanser. Vi er glad for å få tilført hennes kompetanse i noen måneder, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.

- Jeg var svært glad for å bli spurt om å delta i arbeidet med å bedre forståelsen for at kultur og næring må arbeide sammen, og samtidig skape en nasjonal arena og møteplass for kultur og næring. Vi har også som mål å posisjonere Agder-fylkene som kulturfylker, og har i den sammenhengen mye spennende å vise fram til hele landet. Siden konferansen har barn og unge som tema, passer det utmerket at Sørlandet er valgt som vertskap for konferansen. Ingen har markert seg så bra opp mot barn og unge som nettopp vår landsdel, sier Henden.

Hun har gjennom sitt selskap, Inspirama, arbeidet med flere slike typer oppdrag. Den siste tiden har hun blant annet vært fylkesleder for Grunnlovsjubileet og byaksjonskoordinator for TV-aksjonen.

FAKTA OM KILDEN-KONFERANSEN

  • 27. og 28. april 2015 (fra lunsj til lunsj) i Kilden i Kristiansand
  • Setter fokus på bruk av kultur i næringssammenheng, både i Norge og utlandet
  • Årets tema er barn og unge
  • Målet er å samle 200 personer fra hele landet, fra både næringsliv og kulturlivet
  • Konferansen ble første gang arrangert i Tromsø i 2014
  • Initiativtaker til konferansen i 2014 var næringsminister Monica Mæland og kulturminister Thorhild Widvey.
  • Kilden-konferansen er et samarbeid mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Kristiansand kommune, Kilden, Cultiva og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
  • Svein Harberg (stortingsrepresentant for Høyre) har fulgt opp og vært den lokale pådriveren, sammen med Cultiva
facebook