Marianne H.J.Loland og Quang The Mai i god dialog.

Hvordan bli en god kommunikatør

19.02.2016 | May Baagøe Broughton
Hvorfor er kommunikasjon viktig og hvordan blir du bedre til å kommunisere?
Dette var temaet for fjerde modul i lederutviklingskurset Bedre Leder.

Det er mange fallgruver innen kommunikasjon, og det er mange samtaler som kan være tunge å gjennomføre og det er vanskelig å vite hvordan man går frem.

På kurset fikk deltakerne blant annet prøve seg på rollespill for å lære hvordan man gjennomfører veiledningssamtale og den "vanskelige samtalen".

Marianne Høyer-Jonassen Lolannd fra Merkantil- Service AS og Quang The Mai fra Get er to av deltakerne på kurset. De synes det var utfordrende, men lærerikt å sette søkelyset på dette.

- Det er vanskelig å vite hvordan man skal angripe de ulike situasjonene på en pedagogisk og ryddig måte. Det er veldig lett å trå feil i situasjoner hvor man har den "vanskelige samtalen", sier Høyer-Johannessen Loland.

Mai fra Get er enig, og mener at rollespill er lærerikt.

- Det er veldig bra å ha disse rollespillene for å lære seg noen kjøreregler for hvordan man kan legge opp slike samtaler, sier May fra Get.

Ifølge foreleser Andreas Aase er det for mange veldig lett å tre inn i en rådgivende rolle når man sitter i en samtale, i motsetning til veiledende rolle. Videre sier han at man i mange tilfeller kan få bedre resultater av å veilede.

- I motsetning til rådgivende samtale kan veiledende samtale ofte skape en følelse av å bli tatt på alvor, og at den som veiledes er i stand til å ta seg av sine egne vanskeligheter, skrive Aase i boken "Å lede mennesker". Her bruker han SIHO-logikken (se faktaboks) for samtaler.

"Å utvikle en felles virkelighetsforståelse er nøkkelen til alt utviklingsarbeid." (Kilde: boken "Å lede mennesker".)


FAKTA:

SIHO-prinsippet bygger på følgende fire punkter:

S- Situasjon
Kartlegge aktuell situasjon

I - Idédugnad
Sammen finne flere løsninger på situasjonen

H - Handlingsplan
Legge en plan for hva som faktisk skal gjøres

O - Oppfølging
I etterkant. Konkret avtale om oppfølging skaper mer forpliktelse i forhold til handlingsplanen.
facebook