Fjorårets vinner, Alf Holmelid, sammen med varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (Krf).

Hvem fortjener Miljøprisen 2016?

14.04.2016 | Ingrid Michalsen
Prisen skal tildeles en person, organisasjon, stiftelse, privat eller offentlig virksomhet med base i Kristiansand, som har utmerket seg på miljøfeltet. Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning og innsats i miljøarbeidet, og det er tredje gangen den skal deles ut. Meld inn kandidater.
- I dag snakkes det mye om "det grønne skiftet" og at vi skal bli et lavutslippssamfunn. Det krever at enkeltpersoner, så vel som virksomheter, gjør gode klima- og miljøtiltak. Med kommunens miljøpris vil vi synliggjøre og premiere dem som tar vare på miljøet og gjør klimavennlig valg, og på den måte fremstår som gode forbilder i en tid hvor klima- og miljøutfordringene blir stadig tydeligere, sier Kim Øvland,fagkoordinator klima, miljø og folkehelse i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

I fjor vant Alf Holmelid, året før var det Cornelis Verkeerk. Årets jury består av Petter Benestad, på vegne av By- og miljøutvalget, Rebecca Fjelde Farstad, på vegne av Ungdomsutvalget i Kristiansand, Ole-Petter Sunde, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Nina Reinhardt, utpekt av kulturdirektøren og Øvland, utpekt av teknisk direktør.

- Pengepremien er i år økt og vi er gald for at juryen er blitt utvidet med representanter fra næringsliv og ungdommen - to aktører som er helt sentrale i arbeidet med å utvikle samfunnet i en mer klima- og miljøvennlig retning, forteller Øvland.

Fristen for å foreslå kandidater er 2. mai, og prisen skal deles ut på Verdens Miljødag 5. juni.

- Et framtidsrettet næringsliv som skal ta ledende posisjoner, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, er nødt til å ha et miljøriktig produksjonsapparat i tillegg til miljøvennlige produkter.  Også lokalt er det viktig å ha fokus på miljøperspektivet, både hos regionens bedrifter, men også blant den enkelte av oss.  Bærekraftig utvikling er avhengig av bærekraftig miljøforvaltning, også lokalt, sier Ole-Petter Sunde i NiKR.

Forslag til kandidater sendes til:

ole-petter@kristiansand-chamber.no

post.teknisk@kristiansand.kommune.no
facebook