Tone Foss By, daglig leder for Foss Fabrikker AS.

Hva skjer med næringen i Birkenes i K5?

20.04.2016 | May Baagøe Broughton
Birkenes Næringsforum inviterer tirsdag 26. april til åpent informasjonsmøte om den forestående kommunereform.
Dette vil være en av de viktigste samlingene for næringslivet i Birkenes kommune i denne prosessen.

- Hensikten er ikke å komme med en konklusjon i løpet av møtet, men å bidra til engasjement og kunnskap slik at ulike deler av næringslivet kan innta en bevisst holdning hensyn på kommunesammenslåing, sier Paul C. Jensen, lederen i Birkenes Næringsforum.

Til å belyse spørsmålet blir det innlegg fra næringslivsledere med ulik tilsnitt og bakgrunn, fra et internasjonalt, nasjonalt og lokalt ståsted. Fra det politiske bildet stiller gledelig nok ordfører Harald Furre. Vertsordfører Anders Christiansen vil selvsagt også komme med sitt syn på hva som skjer med lokalt næringsliv i Birkenes om det blir K5.

Til å innlede og til å avslutte stiller det representanter fra næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Jan Willy Førland innleder, mens redaktør Ingrid Michalsen vil avrunde med sine personlige betraktninger om hva hun har sett og hørt i løpet av møtet.

K5 næringsmøte Birkenes program
facebook