Hjelp vi må kommunisere!

30.09.2015 | Randi Røinaas Lomeland, Ordrkraft
I fredagskommentaren i Fædrelandsvennen 25. september setter Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), spørsmålstegn ved kommunikasjonsrådgivernes rolle i den offentlige samtalen og oppfordrer ledere til å kommunisere og håndtere mediene selv.

Aarsæther har helt rett i at mange ledere bør bli flinkere til å kommunisere. Ledere som lykkes med kommunikasjon og vet hvordan mediene fungerer, oppnår ofte gode resultater for seg og sin bedrift. Eksempler på dette er Steinar Olsen i Stormberg og Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Men at alle ledere skal ha samme evnen til å håndtere mediene og andre kommunikasjonskanaler uten hjelp fra fagfolk er mye å forvente.

Kommunikasjon er et fag på lik linje med økonomi og journalistikk. Strategisk kommunikasjon er et virkemiddel for private og offentlige virksomheter til å nå sine mål. Enten det er å få flere i fysisk aktivitet, slutte å røyke, handle et produkt eller ha kjennskap til sine rettigheter og plikter som innbygger i en kommune.

Når en leder står overfor en juridisk problemstilling bruker hun en jurist for råd. Når datamaskinen ikke fungerer som den skal, kontaktes IT-konsulenten. På samme måte er det naturlig at ledere søker råd hos kommunikasjonsrådgivere når det kommer til spørsmål som mediehåndtering og kommunikasjon. Enten internt i egen organisasjon eller ved hjelp av eksterne konsulenter.

Det er ikke farlig å være i medias søkelys. Det kan i mange tilfeller være positivt, både for leder og virksomheten. Men det er fort å trå feil, det er mange eksempler på ledere og politikere som håndterer mediene feil, til tap for seg selv og virksomheten. Det kan være skremmende å være i mediene, men det gir også store muligheter om det håndteres riktig.  Det er derfor helt legitimt for ledere å trenge hjelp til å forstå hvordan media fungerer og hvordan store og små virksomheter kan nytte mediene for å nå sine mål.

Kommunikasjonsrådgiverne skal ikke være noen buffer mellom mediene og lederne, men samle og tilrettelegge fakta for journalister, finner riktig fagperson som kan uttale seg, og sørge for at all nødvendig informasjon om debatter kommer frem internt. Å gi ledere og talspersoner medietrening er ofte en sentral arbeidsoppgave for kommunikatører.

Men kommunikasjon er mye mer enn å være i kontakt med medier. Kommunikatøren skal bistå og sette lederen i stand til å håndtere det store mangfoldet av kommunikasjonskanaler bedrifter i offentlig og privat sektor må forholde seg til i dag.

Hvem er kommunikatøren? En større forskningsrapport fra 2013 viser at den norske kommunikatøren i gjennomsnitt er en 40 år gammel kvinne med 5 års høyere utdanning innen pr- og kommunikasjonsfag. Hun jobber i hovedsak med strategisk kommunikasjon, rådgivning internt i organisasjonen, internkommunikasjon, web og sosiale medier, samt mediehåndtering.

Stadig flere bedrifter og virksomheter ser nytten av å ha hjelp til å håndtere kommunikasjon, og kommunikasjonsfaget er i vekst parallelt med økningen i antall kommunikasjonskanaler. Denne veksten opplever også Norsk kommunikasjonsforening, landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere med over 4000 medlemsnytt,aktueltmer fra hele landet.

Færre journalister har ingen sammenheng med veksten i antall kommunikasjonsfolk. De redaksjonelle nedskjæringene handler først og fremst om en digitalisering som har ført til et inntektsfall på papir, som medieindustrien i liten grad har klart å hente igjen i digitale kanaler. Veksten i kommunikasjonsstabene skyldes i hovedsak økt krav til åpenhet og tilgjengelighet fra brukere, samtidig som samfunnet kan virke vanskelig å navigere i. I tillegg er det for mange virksomheter et økt antall mediehenvendelser med stadig kortere tidsfrister og krav som eksklusive intervju.

Vi som jobber med kommunikasjon skal og må forvalte den faglige kunnskap og verktøykasse vi rår over med betydelig samfunnsansvar. At ledere og virksomheter benytter denne kompetansen til å nå sine mål er helt legitimt og tåler dagslys.

Aarsæther vakte oppsikt da hun for et par år siden la ned informasjonsavdelingen i Nkom og dermed gikk i motsatt retning av andre statlige virksomheter. Man kan spørre seg om hvor vellykket dette grepet har vært, for hvor mange kjenner egentlig til Nkom og hva denne virksomheten driver med? God kommunikasjon er nøkkelen til gjennomslag, og om Aarsæther ikke vil ha hjelp fra egne kommunikasjonsrådgivere, kan hun gjerne ringe meg.

Randi Røinaas Lomeland
Senior kommunikasjonsrådgiver i Ordkraft og leder for Kommunikasjonsforeningen Agder 

facebook