SPENN
Kristiansand 24 august 2015
Næringsforeningen i Kristiansand får Miljøfyrntårn-diplom av klima- og miljøvernminister

Grønn satsing

25.11.2015 | Arne Roger Janse
Næringslivet spiller en viktig rolle i omstillingen til en grønnere økonomi.
- Stadig flere ledere innser at miljøtiltak også er bra for bunnlinja, sier administrerende direktør Anita S.Dietrichson i Næringsforeningen.

I september mottok Næringsforeningen et diplom som et synlig bevis på foreningen er miljøfyrtårnsertifisert, etter å ha tilfredsstilt en rekke miljøkrav. Diplomet ble delt ut av klima- og miljøminister Tine Sundtoft under et arrangement på Grønt Senter i Kristiansand.

– Mange tror det er mye jobb knyttet til å bli miljøfyrtårnsertifisert. Vi opplevde ikke at det tok mye tid. Tall på energiforbruk, drivstoff, avfallsmengde, sortering, HMS og flyreiser fant vi stort sett ganske enkelt i regnskapet eller hos leverandørene. Vår prosess var fullført i løpet av tre arbeidsmøter spredt utover to måneder, sier Dietrichson.

Næringsforeningen har som mål at alle medlemmer skal ta aktivt del i det grønne skiftet, det vil si overgangen til et bærekraftig samfunn drevet av et mer bærekraftig næringsliv.

– Miljøfyrtårnsertifisering er et verktøy som gir økt bevissthet om hvordan virksomheten påvirker miljøet, og hvordan man kan sparemiljøet og penger på å gjøre endringer, sier Dietrichson.

Etter å ha blitt sertifisert selv, har Næringsforeningen tatt initiativ til å få flere av de 725 medlemmene til å gjøre det sammen. gjennom et samarbeidsprosjekt med Stiftelsen Miljøfyrtårn, som har utspring fra og administrasjon i Kristiansand, starter nå åtte medlemsbedrifter på sin sertifiseringsprosess.

De åtte bedriftene er: Studentsamskipnaden, Mediepartner, Nedped, Kreditorforeningen, Bjorvand & Co, Aptum Kommunikasjon, Røinås Bilforretning og Klubben selskapslokaler. Studentsamskipnaden i Agder (SiA) var den første virksomheten til å melde sin interesse for prosjektet.

– Først og fremst for å ta samfunnsansvar. Studentene og våre ansatte er opptatt av miljøspørsmål. Vi ønsker å være med på å skape positive holdninger, og å vise at vi, ved hjelp av enkle justeringer, kan bidra til endring, sier administrerende direktør Steinar Finseth.

SiA ønsker å redusere miljøbelastningen gjennom konkrete tiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport. Fra før er kun søsterstudentsamskipnaden i Bergen miljøsertifisert.

– Vi ser fram til en spennende og lærerik prosess, sier Finseth.

Dietrichson gleder seg over en rekke nye medlemsbedrifter nå slutter seg til rekken av mange andre som allerede er miljøfyrtårnsertifisert.

– Fremtidens næringsliv er grønt, smart og nyskapende. Jeg er glad for at mange av våre bedrifter ser dette, sier Dietrichson.

Miljøfyrtårn en nasjonal ordning, med utspring i Kristiansand.
facebook