Medlemsnytt
World Learning Summit: Peter Norvig, forskningssjef i Google og blant annet tidligere sjef for Computational Sciences Division i NASA, holder sitt første foredrag noensinne i Norden. FOTO: Wikipedia

Google-sjef til World Learning Summit på UiA

26.04.2016 | May Baagøe Broughton
Internasjonal konferanse om digital samfunnsendring: Livslang læring, utdanning, samfunnet og framtidas arbeidsplasser. Medlemmer av Næringsforeningen får 30% medlemsrabatt på konferansen.
Opplev forskningssjefen i Google

Peter Norvig, forskningssjef i Google og blant annet tidligere sjef for Computational Sciences Division i NASA, holder sitt første foredrag noensinne i Norden.
Du vil også høre inspirerende foredrag fra Keith Devlin og Michael Shanks fra Stanford University, samt Karl Metha (serieentreprenør, ed-tech gründer og innovasjonsrådgiver for president Obama). En rekke norske og nordiske aktører kommer også på podiet.

Digital teknologi og nye samfunnsutfordringer
Stadig flere er opptatt av hvordan digitale teknologier nå i økende tempo endrer betingelser for arbeid og kompetanseutvikling. Det vil blant annet være avgjørende for framtidig utvikling av norsk industri og næringsliv at universiteter og høyskoler utvikler strategier for å møte et mer fleksibelt, globalisert og kompetansebasert arbeidsmarked - der kompetansen i større og større grad vil være ferskvare. Eksempelvis har Sør- og Vest-Norge møtt store utfordringer som konsekvens av lave oljepriser. Opparbeidet kompetanse skal omplasseres, samtidig som teknologiske nyvinninger introduserer en rekke nye usikkerhetsfaktorer.

Hvilken plass har læring og nye teknologier for læring i denne sammenhengen?
Framtidas læring og læringsformer er ikke kun snakk om nye læringsteknologier. Utfordringene og mulighetene ligger minst like mye i nye læringsbehov, nye omstillingsbehov og nye grensesnitt mellom formell utdanning og livslang læring.
Fordi vi tror at læring og digital kompetanseheving er deler av svaret vi leter etter spørsmålene til, mener vi Norden, Norge og norske regioner har noe å lære av Peter Norvig og våre andre forederagsholdere som til daglig arbeider i FoU-fronten med teknologi og læring, læring og arbeid, arbeid og medierik fritid.

Hvem møter du?
Til WLS kommer en rekke nasjonale og internasjonale entreprenører, utdanningsledere, inovasjonsledere, politikere, næringslivsledere og akademikere.

Hvem står bak?
Konferansen er et samabeid mellom: Universitetet i Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Handelshøyskolen BI, NHO / Abelia, Norgesuniversitetet, Aftenposten, EdTech Oslo, IKT I Utdanning, Fleksibel Utdanning Norge (FUN), Stanford University, Nordic Innovation Center, Innovasjon Norge, Utenriksdepartmentet, DIGIN, Kristiansand kommune, og Substans Analyse.

Tid og sted:
Universitetet i Agder, GImlemoen, Kristiansand
Tirsdag 14. juni: Plenumsforedrag, rundebordsdiskusjoner, stands etc
Onsdag 15. og torsdag 16. juni: Temabaserte workshops

Billettinfo
Se wls.futurelearninglab.org for nærmere informasjon.
Bruk rabattkode: NHO
for 30% medlemsrabatt.
facebook