Fra venstre Ingunn Foss (H) Stortinget, Svein Erik Mykland COO Siem Offshore og Åse Michaelsen (FrP) leder av Sørlandbenken på Stortinget.

Gode nyheter for maritim næring

29.05.2015 | Ole-Petter Sunde
Ingunn Foss (H) og Åse Michaelsen (FrP), stortingsrepresentanter fra Agder, la fredag frem regjeringens nye maritime strategi, i lokalene til Siem Offshore i Kristiansand.
Strategien inneholder ikke mindre enn 71 tiltakspunkter som skal gjøre det enklere og mer konkurransedyktig å drive maritim virksomhet ut fra Norge.

Noen av hovedpunktene i den nye maritime strategien er:

  • Internasjonale rammebetingelser som også skal videreføre konkurransedyktig eksportfinansiering gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge.

  • Forskning, utvikling og innovasjon som blant flere tiltak skal  ha en særskilt satsing på hav i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

  • Kompetanse og utdanning som inneholder en videreføring og styrking av maritim fagskoleutdanning.

  • Sjøfartsadministrasjon og forenkling som også skal ha fokus på fjerning av unødvendige og særnorske forbud og påbud.

  • Fartsområder, en oppmykning  for NIS-skip som driver frakt mellom norske og europeiske havner. Og, noe som for mange er svært viktig- arbeide for en lovfesting av nettolønnsordningen for sjøfolk.


Det er i strategien lagt frem flere hovedpunkter og i alt 71 forslag til tiltak.  For nærmere opplysninger om detaljer i Regjeringens maritime strategi kan dere ta kontakt med Ingunn Foss (H) som sitter i Næringskomiteen på Stortinget.
facebook