SPENN

GLAD OG BUDSJETTLØS

16.02.2015 | Vidar Akselsen, banksjef i Handelsbanken Kristiansand
En styringsform med godt overskudd
Å jobbe uten budsjetter fremkaller skepsis. Hvordan styre og hvordan ha kontroll? For meg byr en budsjettløs jobb på store gleder både for medarbeidere og aksjonærer.

Handelsbanken var blant de første som kastet budsjettene, allerede på 70-tallet. Tenkningen ble endret fra volum til lønnsomhet. Siden har vi ikke hatt budsjetter. Det budsjettløse liv er forankret i en annerledes måte å drive virksomhet på. Vi praktiserer en sterkt desentralisert modell som plasserer mest mulig ansvar ut til våre bankkontorer og hver enkelt medarbeider.

Som en sterkt desentralisert virksomhet, mener vi det blir ulogisk å ha sentrale budsjetter. I Handelsbanken har vi heller relative mål. Vårt overordnede mål er å klare høyere avkastning på egenkapitalen enn snittet av konkurrentene våre.

Vi har erfart at verden sjelden blir slik man hadde trodd. Hvem hadde trodd at oljeprisen skulle falle fra 115 til 45 dollar fatet eller at norsk krone skulle svekkes vesentlig?

Budsjetter kan virke handlingslammende og rigide når verden endrer seg. Effekten kan da bli manglende evne til raske tilpasninger. Det budsjettløse liv bidrar til økt motivasjon internt, mer fornøyde kunder og godt fornøyde aksjonærer.
facebook