SPENN
Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Givernes tid

21.12.2015 | Anita S. Dietrichson
Hva kjennetegner suksessrike mennesker og organisasjoner? Og er det mulig å forene prestasjoner med gode gjerninger?
Dette er tidløse spørsmål som har vært sentrale for organisasjonsforskere i generasjoner.

I min jobb i Næringsforeningen treffer jeg mange mennesker. Forleden hadde jeg et møte med en person som anbefalte meg ei bok skrevet av den amerikanske forfatter Adam Grant, med tittelen Give and take.

Grant undersøker hvorfor noen klatrer til topps på jobben, i politikken og i organisasjonslivet. Han peker på, og påstår, at suksess avhenger av hvordan vi omgås hverandre. Til deg som ikke har spisse albuer, har Grant et hyggelig budskap:

Din tid er kommet! Raushet er den nye veien til suksess, og det er den balanserte giveren som lykkes i det lange løp. Han eller hun som viser raushet overfor andre, gir av sin kunnskap, er sjenerøs med egen tid og kontakter, og er genuint interessert i å gjøre en forskjell for andre. Og som samtidig evner å ivareta seg selv og egne interesser.

«Funnene Adam Grant har gjort blant amerikanske arbeidstakere speiles også i våre funn blant norske arbeidstakere», sier Carlsen og Dysvik fra BI i sin anmeldelse av boken. Genuin omsorg for klientene er avgjørende for at advokater i advokatfirmaet Thommessen presterer ekstraordinært bra. Og i en bedrift som Snøhetta har ledelsen lenge vært tydelig på at selskapet rekrutterer, ser etter og dyrker givere. Mennesker som gir påfyll og bidrar til å gjøre andre gode.

Tilsvarende resonans ser vi fra suksessen til norsk toppidrett: Bidraget til laget – å kunne spille andre gode – blir en forutsetning for å kunne prestere over tid. Kathrine Aspaas, siviløkonom og journalist, sier noe av det samme som Grant i sin bok Raushetens tid.

Muligheten til å påvirke mennesker og organisasjoner ligger rett foran oss – hver dag. Bruk den!
facebook