Medlemsnytt

Gevir kommunikasjon og 07 Sør blir 07 Media

19.10.2015 | 07 Sør
Ledelsen i de to selskapene, Gevir kommunikasjon og 07 Sør, er blitt enige om å fusjonere og endre navn til 07 Media. Fusjonen vil, om alt går som planlagt, ha virkning fra 1. januar 2016.
Leder av det nye selskapet blir Randi Granvold, nåværende regionansvarlig for 07 Sør og Gevir. Det nye selskapet sysselsetter 45 personer og vil ha en antatt samlet omsetning i 2015 på 65 millioner kroner.  Begge selskapene er heleide datterselskap av det Oslo baserte 07 Media.

- Vi har det siste året erfart store synergieffekter av å jobbe tett sammen, og vi opplever at kundene setter stor pris bredden i tilbudet vårt og den spisskompetansen vi leverer innenfor fagområdene. Kundene ønsker spesialister, men de ønsker også å ha det enkelt. Vi har fått mange bekreftelser på at begge deler innfris hos oss. Det har vært en viktig faktor i prosessen med å slå sammen selskapene, sier Randi Granvold.

Det fusjonerte selskapet skal kunne bistå sine kunder i hele kommunikasjonsløpet, fra strategi til virkemiddelproduksjon. En klar ambisjon er å tilby markedet et bredt tjeneste- og produktspekter og opprettholde høy faglig spisskompetanse innenfor de ulike fagområdene.

- Vi er i dag ledende innenfor flere av våre leveranseområder, men vi vil styrke oss videre. I første omgang vil vi utvikle vårt tilbud innenfor interaktive og digitale leveranser. Det holder ikke lenger å bare levere gode nettløsninger. Vi må i større grad bidra til at våre kunder utvikler sin virksomhet i digital retning og kan måle økonomiske resultater av sin digitale aktivitet, kommenterer Randi Granvold.

Ledelsen av selskapet vil i tillegg til Randi Granvold bestå av Tobias Sindland og Stein Inge Jærnes, begge ledere i dag for hhv. 07 Sør og Gevir kommunikasjon.

- I Industrigata 13 er det stort engasjement for denne beslutningen. Et samlet lag ser alle mulighetene dette gir oss i møte med våre kunder. Vi skal gjøre våre kunder tilgjengelige og synlige, avslutter Randi Granvold.
facebook