Jens Petter Pedersen fra Deloitte er en av foredragsholderne denne dagen.

Frokostmøte om utbytte, lønn, skatt, nærstående og aksjonæravtaler

26.01.2016 | Ole-Petter Sunde
På Næringsforeningens frokostmøte den 26. januar redegjorde advokat Jens-Petter Pedersen fra Deloitte om forholdet mellom selskap og aksjonærer. De sentrale lovbestemmelsene som regulerer disse forhold er aksjelovens §§ 3-8 og 3-9.
Avtaler mellom selskap og aksjonærer er særlig aktuelt i forbindelse med skatteetatens «Riksprosjekt Nærstående» der de prioriterer å undersøke virksomheters avtaler med aksjonærer.

Noen av elementene som ble gjennomgått på frokostmøtet var:

  • Utbytte/kapitalnedsettelse/lønn/lån/skatt etc

  • Leie av kontor av nærstående

  • A/S som eier av bolig/båt/biler/hytter etc som ikke er tilstrekkelig forretningsmessig motivert

  • Regelendring fra 07.10.2015, gamle og nye lån i henhold til denne dato etc

  • Aksjonæravtaler og hva disse avtalene bør inneholde


Ta gjerne kontakt med advokat Jens-Petter Pedersen i Deloitte dersom det er behov for en gjennomgang av ovennevnte eller beslektede tema.
facebook