Medlemsnytt

Frokostmøte om eksportfinansiering

20.05.2016 | May Baagøe Broughton
8.juni inviterer GCE Node, i samarbeid med Eksportkreditt og GIEK (Garantiinstituttet og Kredittforsikring), til frokostseminar med fokus for mulighetene ved eksportkreditt.
facebook