SPENN

FRA HAVN TIL LEVENDE BYDEL

16.02.2015 | Sven Erik Knoph, FAVEO & Eivind Buckner, J.B Ugland Eiendom AS
Når 700 nye boliger skulle planlegges på Silokaia, var det en klar ambisjon å skape Kristiansands mest attraktive bomiljø og et signaturprosjekt.
Å utvikle et høykvalitets boområde på naturperlen Odderøya, er en oppgave som må forvaltes med dyp respekt. Vi tror kombinasjonen av et prosjekt med en sterk egenart og identitet, som integreres mest mulig naturlig i nærområdet og bystrukturen, er avgjørende for å lykkes. Derfor var vi beredt til å legge en ekstraordinær innsats inn i planfasen.

For å få til et konsept som Kristiansand ikke har sett før, gjennomførte vi parallelloppdrag med fire arkitekter høsten 2013, og hentet også inspirasjon fra København, Malmø, Oslo og Drammen.

Sammen med prosjektteamet tok vi med oss tanken om en lun bydel, av høy arkitektonisk kvalitet, bestående av spennende boliger, levende møteplasser og ikke minst; en gjennomgående kanal.

Prosjektteamet, bestående av A-Lab, Rambøll, Everydaystudio og Vianova, ble ledet av Kanalbyen selv, og hele prosessen frem til planforslaget ble innlevert, har vært preget av en god og konstruktiv dialog med Kristiansand kommune.

Målet om å oppnå en levende bydel har gjort at vi har hatt et ekstra fokus på alt som foregår mellom byggene og utformingen av disse byrommene. Kanalbyen vil tilføre en helt ny adkomst til Odderøya for turgåere, gjennom bydelens forskjellige promenader og gårdsrom, til en ny oppgang til Peisestua.

Kanalen utgjør selve ryggraden i prosjektet, og gir enda en sjøside slik at de aller fleste boligene får kontakt med sjøen.

I Kanalbyen blir det mulig å bo og leve bynært på en helt ny måte i Kristiansand. Med Kilden som nærmeste nabo, samt nærhet til Gravane, Fiskebrygga og Kvadraturen, har beboere tilgang på et bredt spekter av attraksjoner og tjenester.

Tilrettelegging for det sosiale bylivet er betydelig vektlagt i utformingen av Kanalbyen som bo- og opplevelsesbydel. Kanalbyen skal ikke konkurrere med, men spille på lag med og bygge opp under, de tilbud som eksisterer i og rundt de sentrale sentrumsområdene og på Odderøya.

Kombinasjonen av beliggenhet, arkitektur og fokus på moderne byutvikling gjør oss overbevist om at Kanalbyen vil bli en styrkende faktor for hele Kristiansand. Vi ser frem til realiseringen av prosjektet med stor spenning og forventning, som best kan oppsummeres i Winston Churchills ord: «Først former vi våre byer, deretter former de oss».
facebook